لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان سال گذشته در پایانترین ردۀ کشورهای نا امن قرار داشت


در ٢٠١٦، جهان شاهد پیشرفت اندک روند صلح بود، اما در طول یک دهۀ اخیر، خشونت های متواتر، صلح جهانی را خدشه دار ساخته است

یک گزارش تازه در مورد شاخص صلح در جهان نشان میدهد که در سال ٢٠١٦ پس از کشور سوریه، افغانستان در پائیترین ردۀ فهرست کشورهاینا امن قرار داشت.

در این گزارش که از سوی انستیتوت اقتصاد و صلح در آسترالیا، ترتیب داده شده، آمده است که سال گذشته از میان ١٦٣ کشور جهان، افغانستان در ردیف یکصدو شصتم قرار داشت و شاهد پائیترین سطح صلح بود.

این گزارش، میزان نارامی و خشونت ها در کشورهای جهان را از عدد یک تا پنج برشمرده که عدد یک پائیترین و عدد پنج بلندترین میزان نگرانی را در کشورها نمایان میسازد. در این میان میزان شماری از نگرانی های عمده در افغانستان به گونۀ ذیل ترتیب داده شده است:

میزان شماری از نگرانی های عمده در افغانستان در سال
میزان شماری از نگرانی های عمده در افغانستان در سال

بر اساس این گزارش، ٢٣ کشور که در صدر کشورهای با آمن قرار دارند، حال شاهد افزایش میزان دهشت افگنی میباشند.

این گزارش نشان میدهد که حملات چند سال اخیر در فرانسه، بلجیم و لندن، در کل اروپا را متاثر ساخته بود، اما باوجود آن هم یکی از با آمن ترین نقاط در جهان تلقی شده و آیسلند در صدر فهرست کشورهای با امن قرار دارد.

بر اساس این گزارش، جهان در سال دوهزار شانزده شاهد پیشرفت اندک روند صلح بوده، اما در طول یک دهۀ اخیر، خشونت های متواتر،صلح جهانی را خدشه دار ساخته است.

در این گزارش همچنان آمده است که کشتارهای بی شمار افراد، حملات خشونت بار، نارامی ها و خشم مردم در برابر نهادهای سیاسی باعث شده بود تا در برابر اقتصاد سال گذشتۀ جهان، هزاران میلیارد دالر ضربه وارد کند.

در این میان میزان خسارات وارد شدۀ اقتصادی به افغانستان، به بیش از نزده میلیارد دالر میرسید.

در ٢٠١٦، افغانستان در پائیترین ردۀ کشورهای نا امن قرار داشت
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00

XS
SM
MD
LG