لینک های دسترسی

Breaking News

رخنه گران به پنتاگون جایزه گرفتند


شبکه های امریکایی همواره با تهدید رخنه مواجه اند

دو هکری که توانستند از تمام موانع ایمنی و محافظتی پنج وب سایت وزارت دفاع ایالات متحده امریکا عبور نموده و بخش های آسیب پذیر آنها را برملا سازند، جایزه گرفتند.

وزارت دفاع امریکا در ماه اپریل از نخبگان هکنگ ( رخنه گری انترنتی) خواست که در مسابقهء "رخنه به پنتاگون" شرکت کنند. حدود ۱۴۰۰ رخنه گر خلاق از سلیکان ویلی (شهرک خلاقیت های تکنالوجی در امریکا) و دیگر مناطق امریکا در این رقابت ها اشتراک ورزید.

دیوید دورکین ۱۸ ساله و کرگ آرندت ۳۵ ساله مشترکاً توانستند که حساسترین بخش های سیستم سایبری وزارت دفاع را که می توان به آن رخنه کرد، مشخص بسازند.

اش کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، ضمن اهدای این جوایز گفت "ما می دانیم که هکرهای بد نیت و آنهایی که از سوی حکومت ها حمایت می شوند می خواهند که شبکه های ما را به چالش گرفته و از آن بهره برداری کنند". آقای کارتر گفت که وزارت دفاع امریکا با "هکرهای با حسن نیت" کار می کند تا امنیت شهروندان و زیربناهای سایبری اشرا بیشتر تقویت کند.

مقام های امریکایی می گویند که شبکه های انترنتی امریکا همیشه در معرض تهدید هکرهای به ویژه چینی و روسی قرار دارد.

با توسعه تکنالوجی سایبری از سیستم تامین انرژی به تاسیسات هسته ای گرفته تا تبادله مکالمات سری و صدور فرامین حساس از طریق شبکه های الکترونیکیی صورت می گیرد که با ارتباطات ماهواره ای بهم وصل اند.

مقام های امریکایی می گویند هرکسی که بتواند به سیستم انترنتی وزارت دفاع امریکا رخنه کند یا بخش های آسیب پذیر آنرا شناسایی کند، می تواند فارغ از هرگونه نگرانیی با آنها در تماس شود.

XS
SM
MD
LG