لینک های دسترسی

هلاکت یک قوماندان حماس در غزه


هلاکت یک قوماندان حماس در غزه

حزب تندرو حماس فلسطینی تعهد نمود که انتقام مرگ یکی از قوماندانان ارشد آن حزب را خواهد گرفت که طی یک سلسله حملات هوائی اسرائیلی بر نوار غزه کشته شد.

حامیان حماس بروز شنبه در جاده های غزۀ مرکزی راهپیمائی نمودند، بعضی از آنها در جریان مراسم جنازه قوماندانی که از سوی حماس عیسی بتران شناسائی شده است، به فیر های هوائی پرداختند.

شاهدان و کارکنان طبی میگویند، حد اقل هشت تن دیگر زمانی کشته شدند که طیاره های جنگی اسرائیلی یک سلسله حملات انتقام جویانه را شام روز جمعه و صبح روز شنبه بر نوار غزه اجرا نمودند. عمارت های متعدد و یک تونل به اصطلاح قاچاق سلاح هدف قرار داده شد.

در اوایل روز جمعه یک راکت که از نوار غزه شلیک شده بود در شهر جنوبی اشکلان اسرائیل، کلکین یک اپارتمان را درهم شکسته و یک تعداد وسایط را خسارمند نمود.

اسرائیل بروز جمعه اعلام نمود، او در مورد حمله بر اشکلان و حادثۀ شلیک هاوان در هفتۀ گذشته، به شورای امنیت و شواری حقوق بشر ملل متحد شکایت میکند.

XS
SM
MD
LG