لینک های دسترسی

Breaking News

سپردن مسوولیت حریم فضایی افغانستان به افغانها


مسوولیت حریم فضایی افغانستان را نیروهای خارجی در13 سال گذشته به عهده داشتند
مسوولیت حریم فضایی افغانستان را نیروهای خارجی در13 سال گذشته به عهده داشتند

مسوولین اداره هوانوردی افغانستان میگویند تا چند ماه دیگرمسوولیت کنترول حریم فضایی افغانستان از نیروهای خارجی به دولت افغانستان انتقال مییابد.

مسوولیت حریم فضایی افغانستان را نیروهای خارجی در13 سال گذشته به عهده داشتند و این مسوولیت برای یکسال دیگر بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تمدید گردید.

قرار است که تا چند ماه دیگر این مسوولیت به افغانها واگذار گردد اما اداره هوانوردی میگوید که گرفتن مسوولیت کنترول حریم هوایی افغانستان نیاز به داشتن پرسونل کافی مسلکی دارد.

قاسم وفایی زاده،معین پلان وپالیسی اداره مستقل هوا نوردی افغانستان به صدای امریکا گفت که خدمات هوانوردی درحال حاضر در افغانستان نسبت به سالهای قبل در وضعیت خوبی قرار دارد.

او افزود که هوانوردی افغانستان با داشتن قوانین ومقررات لازم وشرکتهای هوایی خصوصی آینده روشنی را در پیش دارد واکنون این اداره عضویت بسیاری از سازمانهای بین المللی هوانوردی ومنطقوی را نیز دارد.

اما او میگوید که یگانه چالش برای این اداره کنترول حریم فضایی است که تا چند ماه دیگر کاملا به دولت افغانستان واگذار میگردد.

"تنها چالشی که به دولت است کنترول حریم فضایی است که در 13 سال گذشته در اختیار نیروهای ایساف وناتو بوده وانتقال مسوولیت کنترول حریم فضایی میتواند به دولت افغانستان واداره هوانوردی چالش برانگیز باشد وما تلاش داریم که با برنامه ریزی دقیق با این چالشهای هم مواجه شویم ومدیریت صورت بگیرد".

آقای وفایی زاده ،یکی از عناصر اساسی را برای گرفتن این مسوولیت نیروی مسلکی کامل وآموزش عملی میداند ومیگوید کسانیکه این مسوولیت را به عهده میگیرند حد اقل بعد از فراغت از انستیوت باید دو سه سال آموزش عملی ببینند تا تسلط به کار خود پیدا کنند وبعد میتوانند که مسوولیت حریم فضایی را به عهده بگیرند.

معین پلان وپالیسی اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید که آموزش عملی زمان گیر است واین آموزش درحال حاضر هم درداخل وخارج کشور جریان داردویک فرد تا زمانیکه سرتیفیکیت یک سازمان بین المللی هوانوردی را نداشته باشد هیچ مسوولیتی به او داده نمیشود.

"برای اینکه ما بتوانیم که این پروسه را سرعت ببخشیم با کشورهای مختلف دیگری هم به توافق برسیم تا تعدادی بیشتری را بتوانیم آموزش عملی بدهیم وامید وار هستیم تا آمادگی های لازم از لحاظ تربیت کدر برای پذیریش مسوولیت کنترول حریم فضایی افغانستان صورت بگیرد .اما این میتواند یک کار بزرگ ومسوولیت سنگین برای اداره هوانوردی افغانستان قلمداد شود".

آقای وفایی زاده،میگوید که با وجود بودن چالشها، آنها بنابر هدایت رئیس جمهور تلاش دارند تا این مسوولیت را هر چه زودتر با اموزش افراد مسلکی به عهده بگیرند.

"اصولا به صورت اساسی پیش برویم برای این اداره سه سال وقت لازم است تا این ظرفیت به وجود بیایید اما تلاش ما بنابرهدایت رئیس جمهور اینست این پروسه را سرعت بدهیم تا زودتر از موعد معینه ما بتوانیم در همکاری با سازمان های همکار این ظرفیت به وجود آید تا بتواند اداره هوا نوردی این مسوولیت را عهده دار شود".

از سوی دیگر در خبرنامه اداره هوانوردی افغانستان آمده است که در جریان ماه مارچ سال جاری کنترول بخش اطفاییه ومصونیت میدان هوایی کابل به افغانها واگذار خواهد شد واین اداره برای انجام مسوولیت ها در بخش اطفاییه ومدیریت سیستم مصونیتی آمادگی های لازم را روی دست گرفته است.

XS
SM
MD
LG