لینک های دسترسی

Breaking News

تداوی زردی سیاه یا هیپاتیتس سی


آرشیف: مریض مبتلا به هیپاتاتیس سی

ویروس مرض هیپاتیتس سی یا "زردی سیاه"، یکی از عاملین عمدۀ مرض جگر تلقی میگردد که تقریباً ۲۰۰ میلیون انسان در سراسر کرۀ زمین به آن مبتلا میباشد. اکنون تحقیق کنندگان میگویند که آنها میتوانند این مرض مزمن را در اکثریت قضایا با دوای ضد ویروس کوتاه مدت تداوی نمایند.

جسیکا برمن خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که ویروس هیپاتیتس سی از طریق سوزن های پیچکاری آلوده به آن ویروس و یا هم در اثر انتقال خون مصاب به ویروس هیپاتیتس سی، از یک شخص به شخص دیگر انتقال میابد.

حدود ۲۰۰ میلیون انسان که تقریباً سه درصد نفوس کرۀ زمین را تشکیل میدهد، به زردی سیاه مبتلا می باشد.

در حالیکه در بسیاری قضایای هیپاتیتیس سی یا HCV، مرض به سطح بسیار شدید آن داخل نمیگردد، اما متخصصین طبی میگویند که این مرض در حالات مزمن میتواند به سرطان جگر و یا هم تخریب جگر که سیروز جگر نامیده میشود بیانجامد. در حالات سیروز، جگر نمیتواند به درستی فعالیت نموده و به تدریج به عدم کفایۀ جگر میانجامد.

اما مایکل فریید، پروفیسور طب در پوهنتون کارولینای شمالی در چپل هیل میگوید، حدود ۷۵ در صد مریضان مبتلا به ویروس هیپاتیتس سی، میتوانند در حال حاضر با دوای ضد ویروسی تداوی گردند.

" این بسیار تشویق کننده است. میدانیم که محو کامل هیپاتیتس سی، متعاقباً ما را به یک انکشاف دراز مدت کلینیکی با احتمال کمتر انکشاف سیروز یا سرطان جگر رهنمایی میکند."

داکتر های طب زمانی یک مریض هیپاتیتیس سی را تداوی شده میپندارند که نتایج آزمایش خون آنان بعد از تکمیل تداوی، برای شش هفته متواتر ویروس را منفی نشان دهد.

در یک مطالعۀ که در آن ۵۴۰ مریض مزمن هیپاتیتس سی، در مراکز مختلف از تمام ایالات متحده، امستردام و بروکسل اشتراک نموده بودند، اساساً با سه دوا به شمول Peginterferon و Ribavirin تحت تداوی قرار گرفتند.

در آن میان، ۳۵۰ مریض با سرعت در قبال این تداوی جواب داده و بعد از گذشت چهار هفته هیچ شواهد جینریک یا عمومی ویروس در خون آنها مشاهده نگردید.

تحقیق کنندگان بعد از آن مریضان را تحت تداوی اضافی دیگری برای دوازده هفتۀ با دوای Peginterferon و یا هم Ribavirin قرار دادند و یا اینکه این مریضان را برای ۳۶ هفته تحت تداوی ترکیبی هردو دوا قرار دادند.

فریید میگوید، تحقیق کنندگان میخواستند بدانند که آیا مریضان در رژیم کوتاه مدت ۲۴ هفته یی به همان اندازۀ شفا میگردند که در مدت زمان ۴۸ هفته که معیاد معین تداوی هیپاتیتس سی میباشد، صحت یاب میگردند.

" آنچه ما دریافتیم این بود که تداوی ۴۸ هفته کدام تاثیر بیشتری را در نوعیت بهبودی بوجود نمی آورد و همان نتیجۀ را داشت که در ۲۴ هفته به دست میآمد."

استناد بر اظهارات فریید، اکثرمریضان مبتلا به هیپاتیتس سی، میتوانند از تداوی کوتاه مدت نتیجه بگیرند و در ضمن عوارض جانبی تداوی نیز محدود میگردد.

فریید میافزاید که خوشبختانه مریضان که در سطح شدید و یا هم متوسط قرار دارند میتوانند از این شیوۀ تداوی استفاده نمایند. به هر اندازۀ که شما مدت زمان تداوی را کاهش دهید به همان اندازه شما مریض تان را از خطرات بیشتر عوارض جانبی به دور نگهداشته اید. مریضان مصارف کمتری را نیز متقبل میگردند.

مقاله یی در مورد تداوی هیپاتیتس سی در ژورنال طبی نیو انگلند به چاپ رسیده است.

XS
SM
MD
LG