لینک های دسترسی

Breaking News

کمپاین نهال شانی به امید صلح در کشور


شماری از جوانان ولایت هرات با راه اندازی یک کمپاین نهال شانی تحت نام "صلح ۹۸" بیش از یک هزار نهال را در این ولایت غرص کردند.

به گفتۀ این جوانان، هدف از این کمپاین جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایجاد فضای سبز میباشد.

دختران و پسران شامل در این کمپاین، در کنار نهال شانی با آزاد ساختن کبوترهای سفید و پوقانه های سبز رنگ، تلاش کردند تا پیام صلح را در بین شهروندان هرات همگانی سازند.

تعداد از اشتراک کنندگان، غرص نهال را "مکلفیت نسبت به جامعه" عنوان کردند.

در این میان هاجر فصیحی، به صدای امریکا گفت "نظر به مسؤلیت های که ما به جامعه داریم این یکی از مکلفیت های ما است که نسبت به جامعه مسؤلیت خود را ادا کنیم و امروز ما جمع شدیم تا نهال صلح را اینجا بنشانیم تا پیامی برای صلح و آبادی وطن باشد".

ثریا شجاعی، عضو دیگر این کمپاین گفت، جوانان از جنگ خسته شده اند و " به همین خاطر جوانان امروز آمدند و یک نهال را غرص میکنند به امید اینکه وقتی یک نهال سبز را غرص میکنند یک صلح پایدار در کشور بوجود آید".

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز که در کارزار سبز این جوانان حضور داشت، نقش جوانان را در تامین صلح اساسی خواند و گفت که نسل جوان افغانستان به این باور رسیده که با جنگ و خونریزی نمیتوان به پیشرفت و ترقی دست یافت.

در جریان سالهای اخیر این نخستین بار است که جوانان هراتی به حمایت از پروسه صلح و ختم جنگ در کشور، دست به راه اندازی کمپاین نهال شانی و همگانی ساختن پیام صلح در بین مردم میزنند.

XS
SM
MD
LG