لینک های دسترسی

Breaking News

برای جلوگیری از قطع جنگلات کنر، نیروی قومی ایجاد میشود


ریاست زراعت ومالداری کنر طرح حفاظت، بازسازی و جلوگیری از قطع خود سرانه جنگلات در آن ولایت را ایجاد کرده است.

مقامات این ریاست می گویند که بر اساس پلان پنج ساله برای نگهداری جنگلات کنر، نیروهای قومی را ایجاد میکنند.

مقامات می افزایند که برای عملی ساختن این طرح، بودجۀ بیش از ۱۹ میلیون دالر امریکایی را به دست آورده اند.

انجینر انعام الله صافی رئیس زراعت و ومالداری ولایت کنر می گوید که برای جلوگیری از حادثات طبیعی یک طرحه پنج ساله را برای تصویب، به شورای وزیران پیشنهاد کرده بودکه رئیس جمهور با این طرح موافقه نموده و بودجۀ نوزده اعشاریه پنج میلیون دالر امریکایی را برای نگهداری و احیای مجدد جنگلات کنر منظور کرده است.

رئیس زراعت کنر می افزاید که این طرح طی پنج سال در آن ولایت عملی می گردد که روی آن از قطع و قاچاق جنگلات جلوگیری شده و تدابیر لازم برای سرازیرشدن سیلاب های موسمی روی دست گرفته میشود تا از تخریب جنگلات نیز جلوگیری شود.

او گفت"این برنامه همه جانبه است وابعاد مختلف دارد ما می خواهیم بدیل معیشیت داشته باشیم، ما می خواهیم که بالای پروپوزل (پیشنهاد) فابریکهسالار باغ کار کنیم، احیای آن بخش دیگری است و بازسازی آن بخشی دیگری است و چوب در کنر همه محفوظ شود، چوب که در گذشته ها قطع شده و مصادره میشد."

ریاست زراعت ولایت کنر در حالی ازطرحه جلوگیری و حفاظت جنگلات این ولایت حرف می زند که هنوز هم در ولسوالی های مانوگی، ناری، اسمار، وته پور، غازی آباد و چوکی قطع جنگلات به شکل غیر قانونی ادامه دارد.

وحیدالله کلیمزی وردګ والی کنر از قاچاق چوب کنر به سایر ولایات نیز حرف می زند.

او گفت"نگرانی های وجود دارد که در بعضی مناطق ناامن وکوهستانی به خصوص مناطق که از ولایت کنر با ننگرهار و لغمان سرحد دارد، از این مناطق سرحدی توسط مرکب ها و قاطر ها قاچاقبران چوب را به آن ولایات انتقال میدهند."

باشندگان در کنر نیزاز قطع "بی رحمانه" جنگلات شکایت دارند می گویند که برای نگهداری آن تاهنوز کاری انجام نشده است.

یکی از باشندگان این ولایت گفت"جنگل کرنگل کاملاً ازبین رفته، فقط ریشه مانده وما مانع ریشکن نمودن آن شدیم ولی مردم ریشه را هم می کشند و می برند، جنگلات ما خراب شده ولی هنوز ما یک روپیه را هم ندیدیم که کمک شده باشد تا جنگلات حفظ شوند."

نگرانی ایجاد نیروی قومی

بحث ایجاد نیروی قومی یکی از ابعاد دیگراین طرح است که میتواند این مشکل را مغلق تر سازد.

اما با آنهم اداره زراعت کنر می گوید که نیروی قومی متشکل از سران و جوانان روستایی می باشد که به شکل کمیته های کاری از جنگلات نگهداری خواهند کرد و در مورد مسلح بودن آنها حرف زدن را قبل از وقت می دانند.

ولی محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر می گوید که تشکیل چنین نیروها، نتایج خوب درپی نداشته است و باید برای نگهداری جنگلات، ادارات ذیربط دست به کار شوند.

او گفت "این راه حل نیست البته کار خوب است که امکانات به ولایت داده شود، نهال های جدید غرس شوند، برای نگهداری آن وقتیکه یک اداره و نظام وجود داشته باشد به نظر من به ملیشه و نیروی دیگری ضرورت نیست، به خاطریکه درافغانستان درچند دهه گذشته نتایجی خوبی در پی نداشته است."

براساس معلومات ریاست زراعت ومالداری ولایت کنر در ۳۲۹هزار هکتار زمین این ولایت جنگلات مختلفی وجود دارد که این آمار به سطح کشور ۲۵در صد جنگلات را تشکیل می دهد.

طی ۱۶سال گذشته از این ولایت دست کم ۱۵میلیون فت مکعب چوب به مناطق دیگر انتقال یافته که فقط ۴.۵ میلیون آن جنبه قانونی داشته است.

XS
SM
MD
LG