لینک های دسترسی

Breaking News

عدالت خواهی داکتران هرات


راه پیمایی داکتران شفاخانه حوزوی هرات

داکتران شفاخانه حوزوی ولایت هرات ، در پی لت و کوب یک معاون داکتر توسط سلیم تره کی شاروال این ولایت و پسرانش، دست به اعتصاب کاری زدند.

این داکتران در مظاهراتی مسالمت آمیز به مقام های دولتی هشدار دادند در صورت عدم برخورد با عاملان این رویداد، دست از طبابت کشیده و دامنه اعتراض هایشان را گسترده تر خواهند نمود.

این مظاهرات و اعتصاب کاری داکتران ، بدنبال لت و کوب میرویس عطایی یک تن از کارمندان بخش واکسیناسیون شفاخانه حوزوی هرات رخ میدهد.

میرویس عطایی کارمند شفاخانه هرات میگوید روز گذشته زمانی که از واکسین غیر قانونی نواسه شاروال هرات ممانعت ورزیده در ابتدا مورد لت و کوب سه فرزند سلیم تره کی شاروال این ولایت در داخل شفاخانه قرار گرفت.

آقای عطایی میگوید سپس فرزندان شاروال هرات او را به زور تفنگ به خانه خود انتقال داده و در انجا نیز به همراه پدرشان او را مورد لت و کوب قرار داده اند.

تا جاییکه او تصمیم گرفته بعد از ۲۳ سال خدمت در شفاخانه هرات از وظیفه اش استعفاء دهد.

عطایی گفت اول چند فرد مسلح که بعد معلوم شد فرزندان شاروال میباشند او را لت و کوب کرده و بعد به زور به خانه خود برده و به اتفاق خود شاروال بازهم او را زده و در مقابل عروس آن خانواده به او دشنام های ناموسی دادند. بعد از نیم عطایی میگوید که او را رها کردند.

یک روز بعد از بروز این حادثه ، داکتران زن و مرد در ولایت هرات با راه اندازی مظاهراتی اعتراضی دست به اعتصاب کاری زدند.

معترضین میگویند این بار اولی نیست که همچو وقایعی رخ میدهد و حکومت باید کسانیکه را که از زور و ارعاب کار میگیرند، مجازات کند.
این داکتران میگویند تا زمانی که مقام های امنیتی ، عاملان این برخورد و بدرفتاری را بازداشت نکنند دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید.

مظاهره کننده گان همچنان خواهان تامین امنیت شغلی داکتران در این ولایت میباشند.

تطبیق یکسان قانون

همزمان فعالین جامعه مدنی ولایت هرات نیز ، خواهان تطبیق قانون بگونه یکسان بالای عاملان این قضیه هستند.

خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات میگوید قاون باید به طور یکسان بالای تمام افراد جامعه تطبیق شود. او میگوید خواست اجتماع است تا عاملین این قضیه به پنجه قانون سپرده شود.

با این همه سید فضل الله وحیدی والی ولایت هرات میگوید تنها پسران شاروال هرات در این درگیری دخیل بوده و تحقیقات پولیس برای روشن شدن موضوع ادامه دارد. وحیدی با تائید این حادثه گفت چند جوان بیعقلی کرده اند و تحقیق در مورد جریان دارد.

تلاش های رادیو آشنا برای تماس با سلیم تره کی شاروال ولایت هرات بی نتیجه بود و او با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشد.

مظاهرات داکتران هرات همچنان با تجمع شماری از جوانان و باشنده گان ولسوالی شیندند این ولایت همزمان شده بود.

این افراد ادعا میکردند که در عملیات مشترک قوای افغان و ناتو چندین تن از باشنده گان این ولسوالی جان خود را از دست داده اند که یک محصل پوهنحی طب کابل نیز در بین انها میباشد.

چند سال پیش نیز داکتران هرات در پی افزایش نا امنی ها دست به اعتصاب کاری زدند که با تغییر و تبدیلی های گسترده مسئولان امنیتی در این ولایت روبرو شد.
XS
SM
MD
LG