لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش برای کاهش نرخ مواد سوخت در افغانستان


مسوولین اتحادیه سراسری نفت و گاز افغانستان و مسوولین اتاق تجارت میگویند تصمیم گرفته اند گاز مایع را با کمترین سود برای مدتی در بازار های افغانستان عرضه کنند.

مسوولین اتحادیه های سراسری نفت و گاز گفتند این فیصله را با در نظر داشت بن بست های به میان آمده در افغانستان که منجر به بلند رفتن نرخ مواد اولیه و بخصوص مواد سوخت شده است اتخاذ کرده اند.

آذرخش حافظی مسوول اتحادیه سراسری نفت و گاز افغانستان که امروز در یک نشست خبری سخن می زد گفت قیمت فی کیلو گاز مایع از امروز دو شنبه در کابل ۶۰ افغانی و در ولایاتی سرحدی ۴۸ افغانی تعین شده است.

آقای حافظی گفت با کسانی که از این فیصله سرپیچی کنند برخورد قانونی خواهد شد " قیمت گاز بعد از این در کابل ۶۰ افغانی خواهد بود و در ولایات همجوار با مراجع تولید گاز ۴۸ افغانی خواهد بود البته جمع شش افغانی که پرچون فروش ها میگیرد و ۵۴ افغانی می شود، هرکسی که از این تخطی کند با برخورد قانونی وزارت تجارت و دیگر مراجع مربوط مواجه خواهد شد"

آقای حافظی میگوید اقتصاد افغانستان به دلایل مختلف بصورت عمومی در حالت رکود قرار گرفته و تعدادی از این وضعیت سوء استفاده میکنند.

تصمیم برای ثابت نگهداشتن نرخ گاز مایع در حالی اتخاذ شده است که در این هفته یک کیلو گاز مایع بیش از صد افغانی در بازارهای کابل و بخصوص در پرچون فروشی ها خرید و فروش می شود.

خان جان الکوزی معاون اول اتاق های تجارت و صنایع میگوید این یک اقدام اضطراری است و برای رفع مشکلات بعدی در زمینه دولت باید اقدامات لازم را اتخاذ کند.

آقای الکوزی گفت بروکراسی و کند کاری در گمرکات افغانستان از مسایل دیگری است باعث تاخیر واردات گاز می شود و این مساله تاثیر مستقیم بالای نرخ ها دارد.

آقای الکوزی همچنان میگوید در این اواخر تعدادی از کشور های صادر کننده گاز به افغانستان از فروش گاز به تاجران افغان خود داری میکنند و باید حکومت در این زمینه نیز اقدام کند.

او گفت " سابق یک تانکر را که میاوردیم در طول یک ماه به این جا می رسید، حالا در ۴۵ الی ۲ ماه می رسد، علت اساسی این است که ترکمنستان گاز اش را کم کرده، ازبکستان گاز نمیدهد، قزاق گاز نمی دهند ما تنها یک مرجع داریم، بناً این ضرورت ما را پوره نمی کند ما به وزیر صاحب تجارت پیشنهاد کردیم که دولت در این مورد تصمیم بگیرد و سهولت ها را به وجود آورد، اول باید گمرکات ما ۲۴ ساعت کار کند، در آقینه ۲ ساعت کار می شود و بعد از ۲ ساعت دراوزه گمرک بسته می شود"

فرید شیرزاد رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع میگوید وزارت تجارت از این اقدام تاجران و وارد کننده گان مواد نفتی استقبال میکند و حاضر است همکاری های لازم را در این زمینه با وارد کننده گان مواد نفتی و تاجران انجام دهد.

اقای شیرزاد گفت کمیسیونی هم به این منظور ایجاد می شود تا هم در داخل و هم در خارج از کشور جلو سود جوی و سوء استفاده ها را بگیرد.

شماری از تاجران میگویند ادامه کشمکش های انتخاباتی و بی ثباتی های سیاسی از عوامل اساسی است که منجر به کاهش واردات و بلند رفتن نرخ مواد اولیه و بخصوص مواد سوخت شده است.

XS
SM
MD
LG