لینک های دسترسی

Breaking News

دیده بان حقوق بشر: عوام فریبی تهدید خطرناک به مصونیت حقوق اساسی است


در گزارش تازه نشر شده سازمان دیده بان حقوق بشر، پیامدهای کلیدی انتخابات در ایالات متحده و سراسر جهان، بحران پناهندگان، و ظهور عوام فریبی شامل است.

نسخه بیست و هفتم گزارش این سازمان که حاوی ٦٨٧ صفحه است وضعیت حقوق بشر را در بیش از ٩٠ کشور بررسی کرده است. کینت روت، مدیر اجرائیوی دیده بان حقوق بشر میگوید، وضعیت نگران کننده است چون افزایش رهبران عوام فریب در جهان، تهدید فوق العاده را به حقوق بشر مواجه ساخته است.

آقای روت میگوید "بومی گرایی، بیگانه ستیزی، نژاد پرستی، اسلام هراسی و زن ستیزی در حال افزایش است. اگر صدای عدم تحمل غالب شود، جهان به یک عصر تاریک داخل میگردد."

آقای روت میگوید حملات دهشت افگنی خشونت بار باعث ایجاد ترس و شک گردیده و این احساس را قوت بخشیده که حکومت ها و نخبه گان، نگرانی عامه را نادیده میگیرند. این امر فضای نارضایتی را به بار آورده است که در آن سیاستمداران مشخص عرض وجود کرده، شگوفا شده اند.

آقای روت میافزاید "موفقیت دونالد ترمپ در مبارزات انتخاباتی سیاستهای عدم تحمل پذیری را آشکار ساخت. او مهاجرین را کلیشه ای ساخت، پناهجویان را بدنام کرد، بر یک قاضی بخاطر نسبش حمله کرد، اتهامات متعدد جنسی را بر علیه خود را رد کرد و تعهد کرد که توانایی زنان را برای کنترول بارداری لغو کند."

اما آقای ترمپ میگوید وی بخاطر این برنده انتخابات ریاست جمهور ایالات متحده شد که امریکایان از حکومت آقای اوباما ناراضی بودند. روت معتقد است که روش آقای ترمپ در جاها دیگر تقلید میشود.

"در این میان، مرین لپین در فرانسه و خیرت ولدرز در هالند پیشتاز اند. اما این عدم تحمل پذیری در مبارزات خروج برتانیه از اتحادیه اروپایی منعکس شد. احزاب راستگرا از آلمان گرفته تا یونان برنده شدند."

لاری سباتو از مرکز سیاست در پوهنتون ویرجینیا از طریق سکایب به صدای امریکا گفت:

"این باید سبب نگرانی هر آن کسی باشد که دموکراسی برایش اهمیت دارد زیرا هر آنچه در ایالات متحده یا سایر کشور های دموکراتیک مانند بریتانیه کبیر اتفاق میافتد کشور های دیگر مانند فرانسه و آلمان از آن پیروی میکنند.

روت همچنان از قدرتمندان در روسیه، ترکیه، فلیپین، مصر و چین انتقاد میکند که به گفته ای وی بطور فزاینده قدرت خود را جاگزین مسولیت های حکومت و حاکمیت قانون میکنند.

"رژیم نهایت دیکتاتور رئیس جمهور اردوغان در ترکیه و مصر تحت حاکمیت رئیس جمهور سی سی قانونی را ایجاد کرده که بی نهایت از آنچه تحت حاکمیت رئیس جمهور مبارک بود فرق میکند. رئیس جمهور پوتین گردهمایی عامه و آزادی بیان را محدود ساخته، افراد معقول را جریمه های انترنتی میکند و گروه های جامعه مدنی را فلج ساخته است. رئیس جمهور چین نیز راه مشابه از سرکوبی را در پیش گرفته است"

روت همچنان محتاطانه در برابر رهبران افریقا ابراز نظر کرد که دوره های ریاست جمهوری خود را تمدید کرده اند و اخیراً چند کشور آن قاره لغو عضویت خود را از محکمه بین المللی جرایم نیز اعلان کرده است.

XS
SM
MD
LG