لینک های دسترسی

ایجاد کمپیوترهای با درک شبیه انسانی


محققان شرکت آی بی ام((IBM از سیستم جدید نرم افزارهای کمپیوتری خبر می دهند که مانند مغز انسان در کمپیوترهای کار می کند.

متصدیان شرکت آی بی ام می گویند که سیستم جدید از عملکرد، نیروی کم و حجم فشرده مغز انسان الهام گرفته است که به طور کل به سوی یک عصر جدیدی از محاسبه رهنمایی می کند که به گونه طبیعی با انسان اختلاط میکند.

آنان می گویند این سیتسم جدید می تواند ازتوانمندی های چون درک، عمل و شناخت مغز انسان تقلید کند.

شرکت آی بی ام می گوید هدف اصلی در دراز مدت این است تا سیستم چیپ را با میلیارد ها شبکه نیورون شبکه عصبی و صد ها تریلیون سیناپس مرتبط ساخت، در حالیکه مصرف برق در آن یک کیلو وات می باشد و کمتر از دو لیتر حجم را در بر می گیرد.

در حالیکه سیستم های جدید کمپیوتری از لحاظ پروسس شماره بهترمی باشند، اما حجم بزرگی معلوماتی که در این اواخر تولید می شود فشاری را بر روش قدیمی جریان معلومات در یک کمیوتر تولید می کند.

مغز انسانی با وجودی که نسبت به بعضی از کمپیوترهای عصر جدید، آهسته تر فعالیت می کند، ولی در شناخت، درک و عملکرد بهتر می باشد و مقداری انرژی را که به مصرف می رساند مساوی به انرژی می باشد که برای روشن ساختن یک چراغ 20 وات نیاز است و در عین زمان فقط به اندازه یک بوتل دو لیتری فضا را تسخیر می کند.

بر اساس شرکت آی بی ام، ایکو سیستم جدید برای یک بخش جدید از جریانات، با هم پیوسته، ناهنگام، موازی و به مقیاس درک زیاد برنامه های محاسبه کمپیوتر طراحی شده است.

به طور مثال، چشم انسان روزانه بیشتر از میلیون ها معلومات را برای مغز تفسیر می کند که آنرا شناسایی می گوید.

سیستم جدیدی که از این چین چیپ ها ساخته می شود می تواند با نیرو کم و عینک های بسیار سبک وزرن برای انانی که بینایی کامل ندارند، ممد واقع شود.

تا به حال، کمپیوتر واتسن تولید شرکت آی بی ام یکی ازعالیترین کمیوتر ها ی درکی می باشد که دو رقابت کننده انسان را در یک برنامه امتحان تلویزیونی شکست داد.

این نوآوری ها در کنفرانس مشترک بین المللی که پیرامون شبکه های رشته های عصبی در دالاس، تکساس برگزار شده بود، ارائه شد.

گزارش: صدای امریکا
برگردان دری: رویا زمانی
XS
SM
MD
LG