لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ بین المللی جرایم، با خطر فروپاشی مواجه است


افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکمۀ بین المللی جرایم را به دست آورد

محکمه بین المللی جرایم هاگ با خروج یا فسخ عضویت تعدادی از کشورهای افریقایی که امضا کنندگان اصلی اساسنامه روم برای تاسیس این محکمه اند ، به لرزه در آمده است. درهمین هفته روسیه عضویت در این محکمه را فسخ کرد و احتمال دارد که فلیپین نیز این کار را انجام دهد.

سه کشور افریقایی - بروندی، افریقای جنوبی و گامبیا با این ادعا که محکمه بین المللی جنایی به گونۀ نا متناسبی رهبران افریقایی را هدف قرار میدهد، قصد خروج از این نهاد بین المللی را در سال جاری دارند.

فل کلارک یک کارشناس أمور شرق و افریقا به این نظر است که در سراسر افریقا، از "دخالت بازیگران بین المللی" در أمور آن قاره، "نگرانی واقعی" وجود دارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز امضای کشورش از پای اساسنامۀ پیمان محکمۀ بین المللی جرایم را پس گرفت.

همتای فیلیپینی وی پنجشنبه هفتۀ گذشته گفت که او ممکن است روش مسکو را درین راستا دنبال کند. رودریگو دو ترته در مورد دلیل این اقدام احتمالی اش گفت: "زیرا صرف آنهایی که کوچک اند، مثل ما، ضربه می بینند."

مگر در مواجهه با چنین انتقادات شدید، سارنوال محکمه بین المللی جرایم از اقدامات محکمه دفاع میکند. در حالی که برخی از کشورهای افریقایی قصد ترک آی سی سی یا محکمۀ بین المللی جرایم را دارند، دیگران به طور مستقیم سعی بر باقیماندن با آن نهاد را میکنند.

تحلیلگران می گویند که حذف های اخیر از آی سی سی باعث افزایش دیدگاه هایی میشود که به این نهاد دیگر به عنوان یک نهاد عدلی نگریسته نشود.

XS
SM
MD
LG