لینک های دسترسی

Breaking News

۹ کاندید انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شکایات معرفی می‌شوند


کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که از میان ۱۷ کاندید انتخابات ریاست جمهوری این کشور، نه کاندید از مصارف مبارزات انتخاباتی شان به این کمیسیون گزارش نداده اند.

بر اساس فقرۀ دوم ماده ۷۷ قانون انتخابات، نامزدان کرسی‌های انتخاباتی مکلف اند تا از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف مبارزات انتخاباتی شان "گزارش دقیق" به کمیسیون انتخابات بدهند.

عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان روز یک‌شنبه اول سپتمبر (۱۰ سنبله) به صدای امریکا گفت که بر اساس طرزالعمل و لوایح این کمیسیون، باید کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از هزینه‌های مبارزات انتخاباتی شان در جریان یک ماه، به تاریخ چهار تا هشت سنبله به کمیسیون گزارش می‌دادند.

او گفت: "نه تن از کاندیدان ریاست جمهوری که تخلف انتخاباتی را مرتکب شده اند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می‌کنیم."

آقای ابراهیمی نامی از این کاندیدان نبرد، اما گفت که به شمول تکت‌های انتخاباتی رییس جمهور و رییس اجراییه، شماری دیگر از نامزدان به این کمیسیون گزارش داده اند.

نهادهای ناظر انتخابات نیز بر گزارش از مصارف مبارزات نامزدان تاکید دارند. به گفتۀ این ناظران، اگر نامزدان انتخاباتی از مصارف مبارزات انتخاباتی شان گزارش ندهند، شفافیت این روند آسیب خواهد دید.

XS
SM
MD
LG