لینک های دسترسی

Breaking News

۷۲هزار نیرو برای تامین امنیت انتخابات توظیف شده اند


وزارت داخلۀ افغانستان می‌گوید که برای تامین امنیت "پروسۀ ملی" انتخابات ریاست جمهوری این کشور ۷۲هزار نیروی امنیتی متشکل از اردو، پولیس و امنیت ملی گماشته شده اند.

نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که نهادهای امنیتی پلان امنیت انتخابات را در سه مرحله (قبل از انتخابات، در جریان انتخابات و پس از انتخابات) روی دست گرفته است.

سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان افزود: "در حدود ۲۰هزار نیروی امنیتی در حالت ریزرف قرار خواهند داشت...به شکلی که انتظار مردم است و به شکلی که سال پار این پروسه ملی را تامین امنیت کردیم، به همان شکل این پروسه تامین امنیت خواهد شد".

بر بنیاد معلومات این وزارت، پلان امنیتی ۴۹۴۲ مرکز رای‌دهی در سراسر افغانستان - به جز از ۲۲ ولسوالی – ترتیب شده و تحت پوشش برنامه پلان امنیت انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهند داشت.

همچنان آقای رحیمی گفت که نه‌هزار و ۸۸۴ خانم نیز در بخش بازرسی زنان در مراکز رای‌دهی گماشته خواهند شد.

اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای امریکا گفت که به جز از کوماندوها و نیروهای که "در امور روزمره" مصروف استند؛ برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری بسیج خواهند شد.

آقای امان افزود: "حتی ما از محصلین پوهنتون‌های نظامی هم در روز انتخابات کار می‌گیریم تا اینها هم موظف شوند در روز انتخابات تا تامین امنیت به مردم صورت بگیرد".

به گفتۀ معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیروهای امنیتی بیشتر در مناطقی گماشته می‌شوند که سطح تهدیدها بلند است.

آقای امان گفت که نیروهای خارجی نیز در هماهنگی با نیروهای افغان قرار دارند و اگر نیاز شود، برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور از خارجی‌ها نیز درخواست کمک خواهد شد.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا یک ماه دیگر برگزار شود.

این اطمینان در حالی است که طالبان مردم را تهدید کرده اند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند و همچنان این گروه تهدید کرده است که همایش‌های انتخابات را هدف قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG