لینک های دسترسی

Breaking News

بازداشت نزدیک به ۱۲۹۰ قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان


سال گذشتۀ میلادی ۱۲۸۷ نفر در افغانستان به اتهام دست داشتن در ۱۰۸۱ قضیه قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان با نشر گزارش کارکرد یک‌سالۀ خود گفته است که که قضایای این افراد برای پیگیری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر رسیده که در میان آنان ۳۷ زن و سه شهروند ایران شامل اند.

خالد موحد، سخنگوی این مرکز روز یک شنبه پنجم (۱۵ جدی) در یک نشست خبری گفت که از این میان ۲۰۵ نفر به شمول ۱۳ زن از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در سال ۲۰۱۹ میلادی بازداشت شده که قصد داشتند "بسته‌های هیرویین" را به هند و امارات متحده عربی انتقال دهند.

آقای موحد همچنان گفت که از آغاز تا پایان سال گذشته میلادی، محکمه ابتدایی این مرکز، ۱۷۷۱ نفر به شمول ۳۷ زن، یک شهروند خارجی و ۸۴ کارمند دولتی در پیوند به ۱۰۷۷ قضیه از سه ماه تا ۳۰ سال به زندان محکوم کرده است.

به گفته آقای موحد در جریان سال گذشته محکمه استیناف این مرکز توانسته است که بسیاری از قضایای قاچاقبران مواد مخدر را رسیدگی کند که ۹۰۵ نفر به شمول ۱۴ زن، ۵۱ کارمند خدمات عامه و یک شهروند خارجی در پیوند به ۶۷۸ قضیه به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

او افزود : "پولیس مبارزه با مواد مخدر در پیوند به ۱۰۸۱ قضیه قاچاق مواد مخدر بیش از ۲۴۴۹ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۱۴۲۱ کیلوگرام مورفین، بیش از ۳۷۳۷ کیلوگرام تریاک، بیشتر از یک میلیون و ۶۷۸۰ کیلوگرام چرس، بیش از ۱۱۶۵ کیلوگرام متامفتامین، بیش از ۱۷ کیلوگرام تابلیت K وهزاران لیتر تیزاب، مواد کییمیاوی مایع و مشروبات الکلی را کشف و ضبط نموده است".

این در حالی است که بر اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی در پیوند به ۷۲۵ قضیه، ۹۴۰ نفر به شمول ۴۶ زن، ۱۶ کارمند خدمات عامه و پنج شهروند خارجی؛ به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر از سراسر این کشور بازداشت شده بودند.

XS
SM
MD
LG