لینک های دسترسی

زنان هراتی: رانندگی حق ماست، مزاحمت نکنید!


شمار رانندگان زن در هرات افزایش یافته است. (عکس از خلیل نورزایی/صدای امریکا)
مقامات ترافیک ولایت هرات می گویند که شمار دختران و زنانی که می خواهند رانندگی بیآموزند، در مقایسه با یک سال گذشته، هشتاد در صد افزایش یافته است.

امین الله میهن یار، مدیر ترافیک هرات، به رادیو آشنا گفت، در زمان حاضر بیشتر از ۳۰۰ زن در مراکز آموزش رانندگی و قواعد ترافیک ثبت نام کرده اند. "رشد فرهنگ موترداری در هرات بسیار زیاد شده است. علاقمندی خواهران هم به دریوری بیشتر شده است. دو کورس آموزش دریوری فعلاً در هرات فعالیت دارد و بزودی یک کورس دیگر هم فعال خواهد شد."

در ۹ ماه گذشته حدود ۲۰۰ زن در هرات جواز رانندگی اخذ نمود. سال گذشته ۳۱ جواز رانندگی به زنان داده شده بود.

اگر چه شماری از مردم رانندگی را حرفه و کار مردانه می دانند، اما زنان در مراکز آموزش رانندگی می گویند که داشتن موتر و رانندگی حق مسلم آنها است. آنها می گویند که رانندگی فرصت های رشد اجتماعی را برای زنان بیشتر خواهد ساخت.

اذیت ها، حسادتها

ظاهر شدن روزافزون زنان در عقب فرمان موتر، واکنش های مردان را در قبال داشته است. اگر چه اکثریت مردان از رانندگی زنان استقبال می کنند، اما زنان راننده از رفتار نامناسب شماری از مردان جوان شکایت می کنند.

گلثوم یک رانندهء موتر در شهر هرات می گوید، احترام به زنان راننده باید یکی از مضامین تدریس در مراکز آموزش رانندگی باشد. "طوری به ما نگاه می کنند که گویا ما برای این کار (رانندگی) ساخته نشده ایم. یک نوع حسادت در چشم های آنها دیده می شود. یا اینکه فکر می کنند که زنان انسانهای درجه دو هستند در حالی که رانندگی کار انسانهای درجه یک، یعنی مردها است."

مقامات ترافیک هرات تاکید می ورزند، با افرادی که برای زنان راننده مشکل ایجاد می کنند برخورد قانونی خواهد شد. مدیر ترافیک هرات همچنان گفت، چندین جوانی که زنان راننده را آزار و اذیت می کردند توسط پولیس بازداشت شدند.
XS
SM
MD
LG