لینک های دسترسی

Breaking News

هند بار دیگر انگشت انتقاد را به سوی پاکستان گرفت


راجنات سنگهـ وزیر امور داخلۀ هند

وزیر أمور داخلۀ هند امروز (یکشنبه) در ارتباط با یک حملۀ اخیر تندروان در ایالت جمو و کشمیر، به طور غیرمستقیم پاکستان را متهم ساخت که تلاش برای بی ثبات ساختن هند را دارد. حملۀ یاد شده باعث کشته شدن هشت منسوب امنیتی هند شد.

تندروان به روز شنبه با حمله بر یک کاروان نیرو های امنیتی در جمو و کشمیر، افزون بر کشتن هشت پولیس، ۲۰ تن دیگر را زخمی ساختند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو اسلامی موسوم به لشکر طیبه بر عهده گرفت.

راجنات سنگهـ وزیر أمور داخلۀ هند به طور غیرمستقیم، پاکستان را در اینگونه حملات مقصر خواند. او در شهرک فتح گر صاحب در شمال هند گفت: «تندروان و کشور همسایۀ ما به گونۀ متداوم سعی میورزند تا کشور ما را بی ثبات سازند. من از جوانان این کشور میخواهم که پیش آمده و با این نیرو ها بجنگند.»

وزیر داخلۀ هند اعلام داشت که برای بررسی و تحقیق پیرامون حملۀ اخیر و احتمال نارسایی در پاسخدهی به آن، کمیته ای را به منطقۀ پامپور خواهد فرستاد.

خشونت ها در منطقۀ تحت منازعۀ کشمیر، با افزایش تنش های اجتماعی و حس جدایی طلبی، بار دیگر شدت گرفته است. در ماه می گذشته، تندروان سه پولیس هندی را با ضرب گلوله کشتند. در ماه فبروری تندروان بر یک بس حامل نیرو های احتیاط پولیس در نزدیک سرینگر حمله ور شدند و سپس به یک نهاد آموزشی هجوم بردند.

هند هر از گاهی پاکستان را متهم ساخته که گویا شورشیان را در کشمیر تحت کنترول خود، آموزش نظامی داده و آنها را پس از تجهیز، به کشمیر تحت ادارۀ هند میفرستد. اما پاکستان همیشه این ادعا ها را رد کرده است.

برگردان: احمد فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG