لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش ها به انتخاب مودی به حیث صدراعظم جدید هند


درحالیکه رای دهندگان هندی به رهبری ملی گرای هندو در حزب بهاراتیا جناتا و نارندرا مودی کاندیدای آن برای پست صدراعظمی به طور وسیعی رای داده اند تا حکومت آینده را تشکیل دهد، برخی از این نگران اند که مبادا با قدرت گرفتن او اختلافات فرقوی خاصتا با مسلمانان در هند دامن زده شود

در حالیکه نارندرا مودی به اساس وعده رشد اقتصادی مبارزات انتخاباتی خویش را به پیش برد، ولی در عین حال با گروه ملی گرای شبه نظامی هندو راشتریا سوایام سیواک سانگ یا ار اس اس نیز درین زمان روابط تنگاتنگ خود را حفظ کرد.

منتقدین مودی می گویند که ظهور او در سیاست هند می تواند به تنش های مذهبی بین هندوان اکثریت با ١٣٨ میلیون مسلمان این کشور دامن بزند.

اما تعداد زیادی از حامیان او می گویند که حمایت وسیع از مودی نمایانگر موفقیت بی مانند او می باشد و اجتماعات اقلیت درین کشور نباید از حکومت جدیدی که او تشکیل می دهد خوف زده شوند.

جیوانت امین، یک عضو شیوا سنا، می گوید "به فکر من مسلمانان نباید تشویش را به خود راه دهند که نارندرا مودی صدراعظم انتخاب شده نسبت به آنها ناگوار باشد، زیرا در آیین هندوها این عقیده وجود ندارد که پیروان سایر مذاهب را اذیت کنند، در غیر آن در هند هیچ مذهب دیگر چانس نشوونما را نمی داشت."

برای بیشتر از یک دهه درگذشته، مودی مورد موجی از اتهامات قرار داشت که در اغتشاشات گجرات که او والی این ایالت بود، یک هزارکه بیشتر آنان مسلمان بودند کشته شدند.
مودی داشتن هرنوع نقشی را در این خشونت رد می کند و ستره محکمه هند نیز گفته است که کدام قضیه ای علیه وجود ندارد.

با آنهم، گروهای حقوق بشر به این عقیده اند که اسناد قوی وجود دارد که اداره مودی را در حملات برضد مسلمانان مرتبط میداند.

شهر ممبیی که خانه یک ملیون مسلمان می باشد، دران مسلمانان متوقع اند تا پالیسی های مودی فارغ از جانب داری مذهبی باشد زیرا درهند مذاهب زیادی وجود دارد.

محمد حسینی یک تکسیران از مسلمانان هند در ممبیی می گوید "من امیدوارم هرچه واقع می شود، حکومت هند نخواهد دربرابرمسلمانان از تبعیض کار بگیرد. او امیدواراست که مودی بتواند هندوها،و مسلمانان همه را باخود داشته باشد، سکه ها و مسیحیان را نیزبا خود داشته باشد وهیچ نوع دشواری بوجود نیاید، من آرزومندی را دارم."

در عین حال یکی از چندین تمجید کنندگان مودی در بمبئی روز یکشنبه مصروف ساختن لباس برای صدراعظم آینده هند دیده می شد.

سایی سومان، یک از طراحان مود و فیشن می گوید که او صدراعظم منتخب مودی را به خاطر سلیقه اش تمجید می کند. او برای روز تحلیف او لباس مخصوصی را آماده می سازد، و می خواهد او هفته آینده لباسی را به تن کند که شایان او می باشد.

گزارش: خبرگزاری اسوشیتد پرس
ترجمه: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG