لینک های دسترسی

Breaking News

داکتر هندی چراغ علاءالدین را خرید اما جن نداشت 


مقامات در هند می‌گویند دو مردی را بازداشت کرده اند که یک چراغ علاءالدین را مبلغ هفت میلیون روپیه (۹۳ هزار دالر) به یک داکتر به فروش رسانیده بودند.

این افراد همچنان،‌ لایق خان را فریب داده و متیقن ساخته بودند که در داخل این چراغ جنی وجود دارد که آرزوهای او را برآورده خواهد کرد.

لایق خان پس از پی بردن به این که چراغ چنان که در افسانه ها بیان شده و توسط کلاه برداران توصیف شده بود، قدرت‌های جادویی ندارد به پولیس مراجعه کرد.

امیت رای، یک مقام هندی گفت که مظنونین به روز پنجشنبه بازداشت شدند، اما همسر یکی از آنان که در این قضیه دست داشت، هنوز تحت تعقیب قرار دارد.

پولیس گفت که این افراد شماری زیادی از افراد را فریب داده و میلیون‌ها روپیه به دست آورده بودند.

در افسانه‌های قدیمی بیان شده است که درصورت مالیدن چراغ علاءالدین از آن جنی بیرون می‌شود که قدرت‌های جادویی دارد و سه آرزوی صاحب چراغ را برآورده می‌سازد.

XS
SM
MD
LG