لینک های دسترسی

Breaking News

یک‌چهارم مراکز رایدهی افغانستان ارزیابی نشده است


کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد، ناامنی در افغانستان سبب ایجاد مشکلات فراراه ارزیابی این کمیسیون از مراکز رأی‌دهی شده و به همین دلیل این نهاد نتوانسته است که یک‌هزار و ۷۴۴ مرکز را ارزیابی کند.

وسیمه بادغیسی، سرپرست و معاون عملیاتی این کمیسیون، امروز چهارشنبه، هنگام تدوین طرح جدید فهرست رأی‌دهندگان با شماری از احزاب سیاسی و نمایندگان نهادهای مدنی گفت، آنان روند ارزیابی پنج‌هزار و ۴۳۶ مرکز که ۷۴ درصد مراکز را تشکیل می‌دهد، به پایان رسانده اند.

خانم بادغیسی افزود "مراکز ارزیابی‌شده پنج‌هزار و ۴۳۶ که ۷۴ درصد را در بر می‌گیرد و یک‌هزار و ۷۴۴ مرکز به دلیل چالش‌های امنیتی ارزیابی نشده، یعنی در مجموع ۲۴ فیصد از کلیۀ مراکز ارزیابی نشده به دلیل معاذیر امنیتی".

کمیسیون انتخابات همچنان گفته است که یک‌هزار و ۱۵ مرکز از منازل شخصی به اداره‌های عامه چون مکاتب، کلینیک‌ها و مساجد منتقل شده اند، حدود ۵۸۶ مرکز با سایر مراکز مدغم گردیده و بر اساس خواست مردم یک‌هزار و ۳۴۱ مرکز جدید مشخص شده است.

در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، هفت‌هزار و ۱۸۰ مرکز برای رأی‌دهندگان باز شده بود؛ اما اکنون این کمیسیون گفته است که بر اساس تحقیقات جدید شمار این مرکاز به هفت‌هزار و ۳۵۵ مرکز رسیده است.

کمیسیون انتخابات طرحی جدید را برای فهرست ر‌أی‌دهندگان تدوین کرده است که به گفتۀ خانم بادغیسی، بر اساس این طرح، فهرست رأی‌دهندگان بر بنیاد تذکره هویت ترتیب خواهد شد.

به گفتۀ وی، این طرح پس از مشورۀ احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، به حکومت افغانستان ارائه خواهد شد و اگر حکومت و جامعۀ جهانی این طرح را به موقع قبول کنند، پس از آن کمیسیون به ترتیب فهرست رأی‌دهندگان اقدام خواهد کرد.

بر اساس این طرح، فهرست نام رأی‌دهندگان بر اساس تذکره هویت ترتیب می‌شود و بر اساس همین فهرست، رأی‌دهندگان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

XS
SM
MD
LG