لینک های دسترسی

Breaking News

در ساختار های پاسخگویی با حوادث تجدید نظر میشود


ریس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان (ارشیف)

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان در محفلی که بمناسبت روز جهانی کاهش خطرات و حوادث که امسال تحت عنوان "کهن سالان در برابر حوادث و خطرات بیشتر آسیب پذیر اند" تجلیل میگردد، گفت که مبارزه با کاهش خطرات در اولویت های حکومت وحدت ملی قرار دارد.

در این محفل آقای عبدالله گفت که در راستای کاهش خطرات وحوادث طبیعی اقدامات اساسی صورت میگیرد ویکی از الویت های حکومت وحدت ملی است واقدامات کوتاه مدت،میان مدت ودراز مدت خواهد بود.

او افزود که ایجاب میکند تا در ساختار های که برای پاسخگویی با حوادث است تجدید نظر صورت بگیرد.

آقای عبدالله گفت "ایجاب این را میکند که تجدید نظر اساسی را دراین ساختارها کنیم سازمان ملل با موسسات بین المللی ودونر ها درهماهنگی با هم،حکومت افغانستان را برای ایجاد وتقویه این ساختار ها کمک نماید وما از تجربه سایر کشور ها دراین مورد استفاده کنیم وگامهای اساسی را برداریم".

رئیس اجراییه گفت "در کشوری قرار داریم که هیچ نوع اطلاع رسانی وجود ندارد وبعد از اینکه حادثه صورت میگیرد باز هم اطلاع درست از آن نمیداشته باشیم".

محمد دایم کاکر سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفت که زنان وکهن سالان در افغانستان بسیار آسیب پذیر اندواین اداره برنامه های خاصی را در هماهنگی با برخی از نهاد های ملی وبین المللی برای کاهش این اقشار درنظر دارد .

او افزود که نیاز است تا تمامی نهاد های که در بخش کاهش خطرات در افغانستان فعالیت دارند به خاطر فعالیت های کاهش دهی خطرات یک سیتم موثر آمادگی ووقایه در کشور را به وجود بیاورند وپلان های همه جانبه را طرح نمایند که در میان مدت مطرح وعملی گردد.

ویس احمد برمک سرپرست وزارت احیا وانکشاف دهات گفت که افغانستان در معرض خطرات مختلف قرار دارد واین وزارت با دید جدید به این مساله میپردازد وافغانستان به یک ریفورم واصلاحات بینادی د رنظام وساختار پاسخگویی به حوادث نیاز مند است.

او گفت که ۶۰ درصد نفوس افغانستان در معرض خطر زلزله قرار دارد وباید نهاد های مختلف ظرفیت های خود را تقویت کنند.

آقای برمک، گفت که با وقوع حوادث طبیعی بیشتر مردم قریه ها ودهات متضرر میشوندوباید در قسمت ساحتار قریه ها کار صورت بگیردومردم در جاهای که دسترسی به خدمات آسانتر است،جا به جا شوند.

او افزود قریه های است که در مسیر برفکوچ ها وسیلابها اعمار شده است

به گفته اقای برمک،به اساس یک احصاییه ،در یک دهه گذشته افغانستان به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر از بابت حوادث طبیعی خساره مند شده است ودر چند دهه گذشته هشت بار این کشوربا خشکسالی مواجه گردیده است.

XS
SM
MD
LG