لینک های دسترسی

Breaking News

نشست فوری شورای امنیت ملل متحد به درخواست امریکا


تهران به ایالات متحدۀ امریکا هشدار داد که تنش ها روی آزمایشات راکت های بالستیکی ایران را دامن نزند.

مقامات ایرانی در حالی این هشدار را به واشنگتن میدهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر اساس تقاضای ایالات متحده، امروز نشست فوری را دایر کرده و راجع به این آزمایشات ایران بحث میکند.

موضوع آزمایشات راکتی ایران و به بحث کشانیدن آن در شورای امنیت درست زمانی به میان آمده که روابطِ از قبل خدشه دار شدۀ ایران و ایالات متحده، با صدور یک فرمان رئیس جمهور ترمپ که طی آن ایرانی ها نیز از ورود به امریکا منع شده اند، به تیرگی گرائیده است.

بنابر گزارش‌ها، ایران به روز یکشنبه یک راکت بالستیک میان برد را آزمایش کرده است. خبر آزمایش راکت بالستیکی در دو روز گذشته را ایران نه تأیید کرده و نه رد میکند، اما تأکید میورزد که آزمایش راکت های بالستیکی، به منظور تقویت دفاع آن کشور بوده و سرکشی از قطعنامۀ ملل متحد شمرده شده نمیتواند.

روسیه، که دوست نزدیک ایران پنداشته میشود، آزمایش های راکتی ایران را نقض قطعنامۀ ملل متحد نخوانده و گفته که تقاضای واشنگتن برای مذاکرات فوری روی این آزمایش، به منظور "تشدید وضعیت" بوده است.

ایالات متحده پس از آن درخواست نشست فوری شورای امنیت ملل متحد راجع به این مسئله را مطرح کرد که اسرائیل از واشنگتن خواستار این اقدام گردید.

این اولین درخواست ایالات متحده برای بررسی آزمایش راکت بالستیک ایران پس از تقرر نیکی هیلی به عنوان سفیر امریکا در سازمان ملل است.

باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا نیز آزمایش راکت بالستیک از سوی ایران را محکوم کرده ‌است.

ایران بر اساس فیصله نامۀ سال ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، اجازۀ ساخت یا آزمایش میزایل هایی را که قادر به حمل کلاهک هستوی باشد، ندارد.

XS
SM
MD
LG