لینک های دسترسی

محاکمۀ قاتل دانشمند ایرانی در تهران


محاکمۀ قاتل دانشمند ایرانی در تهران

یک شهروند ایرانی روز سه شنبه به قتل یک دانشمند امور ذروی اعتراف نمود که مدعی العمومان می گفتند قتل وی به دستور اسرائیل صورت گرفته تا مانع رشد ایران در تکنالوژی ذروی شده بتواند.

مجید جمالی-فاشی در محکمه به قتل مسعود علی محمدی در ماه جنوری سال ۲۰۱۰ اعتراف نمود.

این دانشمند ایرانی از خانه روانۀ وظیفه بود که در جاده به قتل رسید.

ایران اسرائیل و ایالات متحده را به قتل این دانشمند امور ذروی متهم نموده بود. گفته می شود که جمالی توسط اسرائیل تربیه شده، و غرض انجام این قتل مبلغ ۱۲۰ هزار دالر نیز دریافت کرده باشد.

تهران همواره اتهام غرب را به خاطر انکشاف برنامۀ ذروی غرض ساخت سلاح ذروی رد میکند.

XS
SM
MD
LG