لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمۀ قاتل دانشمند ایرانی در تهران


محاکمۀ قاتل دانشمند ایرانی در تهران

یک شهروند ایرانی روز سه شنبه به قتل یک دانشمند امور ذروی اعتراف نمود که مدعی العمومان می گفتند قتل وی به دستور اسرائیل صورت گرفته تا مانع رشد ایران در تکنالوژی ذروی شده بتواند.

مجید جمالی-فاشی در محکمه به قتل مسعود علی محمدی در ماه جنوری سال ۲۰۱۰ اعتراف نمود.

این دانشمند ایرانی از خانه روانۀ وظیفه بود که در جاده به قتل رسید.

ایران اسرائیل و ایالات متحده را به قتل این دانشمند امور ذروی متهم نموده بود. گفته می شود که جمالی توسط اسرائیل تربیه شده، و غرض انجام این قتل مبلغ ۱۲۰ هزار دالر نیز دریافت کرده باشد.

تهران همواره اتهام غرب را به خاطر انکشاف برنامۀ ذروی غرض ساخت سلاح ذروی رد میکند.

XS
SM
MD
LG