لینک های دسترسی

اتهامات در مورد دخالت ایران در امور لبنان


اتهامات در مورد دخالت ایران در امور لبنان

سعد حریری، سرپرست مقام صدارت لبنان ایران را متهم به مداخله در امور داخلی کشورش نموده گفت که ایران سعی میکند لبنان و چند کشور عربی خلیج را به کشور های تحت حمایت خود مبدل سازد.

آقای حریری در اجتماع نمایندگان تجارتی در بیروت گفت لبنان در کنار بحرین و چندین کشور دیگر از ناحیۀ مداخلات آشکار ایران رنج میبرد.

در ماه جنوری گروه حزب الله که تحت حمایت ایران قرار دارد با متحدین خود از دولت کناره گرفته و باعث سقوط حکومت گردیدند. بعداً اکثریت قانون گذاران به نجیب میقاتی که کاندید عمدۀ حزب الله میباشد رای دادند تا جانشین آقای حریری گردد.

XS
SM
MD
LG