لینک های دسترسی

ایران اداره بین المللی انرژی اتمی را به جاسوسی متهم کرد


ایران اداره بین المللی انرژی اتمی را به جاسوسی متهم کرد

ایران اداره بین المللی انرژی اتمی را به ارسال جاسوسان به همراه مفتشین خود برای نظارت از فعالیت های ذروی ایران متهم کرد.

تلویزیون حکومتی ایران روز شنبه از قول حیدر مصلحی، وزیر استخبارات ایران نقل کرده که گفت اداره بین المللی ذروی جاسوسان ادارات استخبارات خارجی را فرستاده است و آن اداره باید مسئول آن کار باشد. او درمورد اینکه کدام مفتشین جاسوسان بوده به تفصیل سخن نگفت وجزییات بیشتر ارائه نکرد.

کشورهای غربی ایران را به دنبال کردن تکنالوژی ذروی برای ساخت سلاح متهم می کنند. ایران اتهامات را رد میکند.

XS
SM
MD
LG