لینک های دسترسی

اقدام ایران به ارسال سوخت بیشتر به کوره های تحقیقاتی طبی


رییس ادارۀ هستوی ایران می گوید که مقادیر بیشتر مواد سوخت هستوی که در داخل آن کشور تولید شده است، به کوره های تحقیقاتی طبی ارسال می شود.

فریدون عباسی، رییس ادارۀ هستوی ایران می گوید که از این مواد برای تولید ایزوتوپ های طبی برای تداوی سرطان استفاده خواهد شد.

یورانیم غنی شده به میزان 20 درصد که در این کوره ها به مصرف می رسد، یکی از موضوعات کلیدی گفتگو های هستوی بین ایران و قدرت های جهان است.

کشور های غربی از ایران می خواهد که تولید یورانیم 20 در صد غنی شده را متوقف سازد، زیرا این مواد از نظر کیمیاوی بسیار نزدیک به یورانیمی است که برای تولید سلاح هستوی به کار می رود.

XS
SM
MD
LG