لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس پارلمان ایران:افغانستان به قوای خارجی نیاز ندارد


اظهارات علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران، در حالی مطرح شده است که تهران خود از سوی برخی کشور های غربی به حمایت از گروه های دهشت افگن و تندرو متهم است

رئیس پارلمان ایران گفته است که حکومت افغانستان و مردم آن کشور می توانند بدون دریافت کمک کشور های خارجی، گروه های دهشت افگنی را با شکست مواجه کنند.

علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران، این موضوع را در سئول، پایتخت کوریای جنوبی، در ملاقات با همتای افغان اش، عبدالرووف، ابراهیمی، بیان کرد و تاکید داشت که "از آنجائیکه افغان ها توانایی کامل در قسمت مبارزه بر ضد دهشت افگنی دارند، هیچ نیازی به حضور قوای خارجی در آن کشور نیست".

آقای ابراهیمی اما گفته است که افغانستان در صدد راه مناسبی است تا دهشت افگنی را در آن کشور ریشه کن کند تا شعله های آن به کشورهایهمسایۀ افغانستان سرایت نکند.

روسای پارلمان افغانستان و ایران در حاشیۀ نشست پارلمان اورآسیا، در که سئول، پایتخت کوریای جنوبی، برگزارش شده است، با هم ملاقات کردند.

واکنش ارگ

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به صدای امریکا گفت که افغانستان خود در مورد سرنوشت و منافع آن کشور تصمیم می گیرد.

آقای مرتضوی گفت "اول اینکه افغانستان در مورد سرنوشت افغانستان و منافع افغانستان خود تصمیم می گیرد و به کسی دیگر اجازه نمی دهد تا در مورد افغانستان تصمیم بگیرد. دوم، مسوولیت جنگ در برابر دهشت افگنی را به دوش نیرو های امنیتی افغانستان است".

در حال حاضر، حدود ۱۳۴۰۰ قوای بین المللی به شمول ۸۲۰۰ نیروی امریکایی در افغانستان مستقر اند و ماموریت آنان آموزش، مشوره دهی و حمایت از قوای افغان می باشد.

آقای مرتضوی گفته است که حکومت افغانستان از نقش ماموریت نظامی ناتو در افغانستان استقبال می کند.

به گزارش فارس نیور آقای لاریجانی همچنین ادعا کرده است که حضور قوای خارجی در افغانستان مانع رشد آن کشور شده است.

اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با رد چنین ادعا گفته است که حضور جامعۀ بین المللی در افغانستان، موجب رشد و انکشاف در آن کشور شده است.

به گفتۀ آقای مرتضوی، در بیش از یک و نیم دهۀ گذشته، حمایت جامعۀ بین المللی "سبب شده تا افغانستان در بخش های آموزش، صحت، زراعت و زیر بنا ها، دست آورد های خوب داشته باشد".

اظهارات آقای لاریجانی در حالی بیان شده است که مقام های امریکایی ایران را به حمایت از گروه طالبان افغان متهم کرده اند.واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را دولت حامی دهشت افگنی می پندارد.

XS
SM
MD
LG