لینک های دسترسی

سیاحین امریکایی در ایران به حبس محکوم شدند


امریکایی های که در ایران به حبس محکوم شده اند.

تلویزیون دولتی ایران میگوید، دو سیاح امریکایی که از سال ۲۰۰۹ بدینسو در ایران محبوس بودند، به جرم جاسوسی و عبور غیر قانونی از سرحد به ۸ سال زندان محکوم شدند.

صفحۀ انترنتی تلویزیون دولتی ایران به روز شنبه گفت، شین باور و جاش فتل به جرم جاسوسی به پنج سال و به جرم عبور غیر قانونی از سرحد به سه زندان محکوم شدند.

مقامات ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی سه سیاح امریکایی را در امتداد سرحد ایران و عراق به اتهام ورود غیر قانونی به قلمرو ایران توقیف نمودند.

XS
SM
MD
LG