لینک های دسترسی

'ایران بزرگترین حامی دهشت افگنی در جهان است'


نشان وزارت خارجه ایالات متحده

در حالیکه القاعده در چند سال اخیر ضعیف شده است، گزارش وزارت خارجه ایالات متحده میگوید وابسته گان این گروه در سراسر جهان بیشتر گردیده است.

در گزارش سال ۲۰۱۱ وزارت خارجه ایالات متحده در مورد دهشت افگنی، ایران به عنوان بزرگترین حامی فعالیت های دهشت افگنی در جهان معرفی شده است.

گزارش میگوید ایران با مساعدت های مالی به دهشت افگنان و گروه های تندرو، در سراسر شرق میانه، حمایت میکند.

این گزارش سالانه که به کانگرس امریکا پیشکش شده است میگوید ایران و القاعده تلاش دارند تا با گسترش مفکوره های افراطی و لفاظی ها تشنج ها را در مناطق بیشترسرکش تحریک کنند.

گزارش میگوید اسامه بن لادن، رهبر القاعده که در حمله عساکر خاص امریکایی در محل زندگی اش در پاکستان به قتل رسید، عمیقاً در اداره و هدایت عملیات ها و تدوین مشی های آن شبکه دخیل بود، و کشته شدن بن لادن و دیگر رهبران کلیدی القاعده، این شبکه را در یک مسیر نزولی قرار داده است که برگشت از آن محال به نظر میخورد.

اما، در حالیکه گروه محوری که القاعده باشد در چند سال اخیر ضعیف شده است، گزارش میگوید وابسته گان این گروه در سراسر جهان بیشتر شده است، مخصوصاً القاعده در شبه جزیره عربی، تهدید بزرگی است که در جنوب یمن ارضی را کسب نموده و با بهره برداری از آشوب ها در کشور، علیه منافع منطقوی و غربی ها فعالیت میکند.

شاخه شمال افریقای القاعده که بنام اقم یاد میشود و به صورت سنتی یکی از مرتبطین ضعیف این گروه میباشد با منابع مالی که از ناحیه اختطاف در سال ۲۰۱۱ کمایی نمود، ذخایر خود را سرشار ساخته است.

گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در مورد دهشت افگنی میگوید، وابسته گان القاعده در عراق هم باوجود از دست دادن رهبران ارشد خود، از خروج عساکر امریکایی از آن کشور بهره برده اند.

شاخه عراق القاعده بسیار قوی بوده و گفته میشود به سوریه هم ریشه دوانده و میخواهد از قیام های مردمی علیه دیکتاتوری بشارالاسد، منفعت برد.

گزارش همچنان نگرانی ها در مورد تندروان بوکو حرام در نایجریا را که ادعا میشود با القاعده ارتباط دارند، و در مورد گروه های پراکنده که در صحرای سینا در مصر ظهور نموده اند، برجسته ساخته است.

محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد
تهدید دیگر دهشت افگنی علیه ایالات متحده که در این گزارش از آن ذکر شده است، هنوز هم ایران میباشد که در سال ۱۹۸۴ توسط ایالات متحده یک کشور حامی دهشت افگنی معرفی شد.

گزارش میگوید ایران همچنان یک کشور فعال در حمایت از دهشت افگنی در سال ۲۰۱۱ باقی مانده و فعالیت های مرتبط به دهشت افگنی خود را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، هدف جمهوری اسلامی ایران احتمالاَ بهره برداری از اوضاع آشفته منطقه که در نتیجه قیام اعراب بوجود آمد، و پاسخ به فشار های خارجی که بر تهران اعمال شد، بوده است.

توطئه ماه سپتمبر سال قبل برای کشتن یک دیپلومات عربستان سعودی در امریکا، علاقمندی جدید ایران را برای استفاده از دهشت افگنی بین المللی در ایالات متحده برای پیشبرد اهداف مشی خارجی ایران، بارز ساخت.

گزارش وزارت خارجه امریکا میگوید تهران همچنان به مهیا ساختن سلاح و تعلیم دهی گروه های تندروی چون حماس و دیگر گروه های افراطی فلسطینی و حزب اله ادامه میدهد، و سپاه پاسداران انقلاب ایران برای طالبان در افغانستان هم تعلیمات را فراهم میسازد.

این گزارش ایران را متهم میسازد که به اعضای القاعده اجازه میدهد تا از خاک ایران منحیث یک مجرای که بتوانند پول و عمال خود را به جانب جنوب آسیا، گسیل دارند، استفاده کنند.
XS
SM
MD
LG