لینک های دسترسی

Breaking News

پیشروی قوای عراقی در موصل و افزایش تلفات غیر نظامیان


تندروان داعش در شهر موصل از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می کنند

به گفتۀ مقامات نظامی عراق، تندروان داعش از غیر نظامیان به مثابۀ سپر انسانی استفاده می کنند و روی همین دلیل، پیشروی قوای عراقی در برابر تندروان داعش، آهسته شده است.

در همین حال، ملل متحد گفته است که با شدت جنگ در دو هفتۀ گذشته، شماری بیشتر از غیر نظامیان به شفاخانه های بیرون شهر موصل انتقال یافته اند.

دفتر همآهنگی کمک های بشری ملل متحد می گوید که در یک هفتۀ گذشته، حدود ۷۰۰ نفر به شفاخانۀ بیرون از شهر موصل انتقال یافته اند و یک هفته قبل از آن، ۸۱۷ نفر در این شفاخانه مورد تداوی قرار گرفت.

در بیش از دو سال گذشته، منطقۀ موصل در کنترول تندروان داعش قرار داشته است. هرگاه قوای عراقی این منطقه را دو باره تسخیر کنند، این حالت ممکن موجب ختم خلافت خود خواندۀ تندروان داعش در عراق باشد.

در چند روز گذشته، قوای عراقی به ویژه واحد نخبگان مبارزه بر ضد دهشت افگنی در مناطق شرقی و شمالشرقی منطقۀ موصل دست آورد های سریع داشته اند.

به گفتۀ مقامات نظامی عراق و ایالات متحده، دفاع بهتر در برابر حملات بمی و بم های کنار جادۀ و در عین حال همآهنگی بهتر میان قوای عراقی، موجب پیشروی در مقابل تندروان داعش در موصل شده است.

جان دورین، سخنگوی قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده، به خبرگزاری رویترز گفته است که پیشروی در مقابل تندروان داعش همه روزه ادامه دارد و جنگجویان داعش در حال عقب نشینی استند.

اما جنگ در منطقه جنوب شرق موصل، شدید تر شده است. به گفتۀ سخنگوی قوای واکنش سریع در منطقۀ موصل، تندروان داعش در منطقۀ جنوب شرق خود را در میان خانواده ها و غیر نظامیان پنهان کرده و نیز غیر نظامیانی را که از منطقه فرار می کنند، هدف مرمی قرار می دهند.

پس از دو سال طرح ریزی، عملیات تهاجمی برای پسگیری شهر موصل که عمده ترین مرکز داعش تلقی می گردد، بالاخره به تاریخ هفدهم ماه اکتوبر ۲۰۱۶ آغاز گردید.

به گفتۀ مقامات ملل متحد و دیدبان حقوق بشر، پس از ورود قوای عراقی به شهر موصل، تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش از یک سو غیر نظامیان را به حیث سپر انسانی مورد استفاده قرار می دهند و از سوی دیگر افراد را که از دید تندروان این گروه مشکوک به نظر می رسند، مورد کشتار جمعی قرار می دهند.

موصل که دومین شهر بزرگ عراق است، به مثابۀ عمده ترین پایگاه داعش تلقی می گردد. پس از دست دادن مناطق رمادی و فلوجه، این آخرین پایگاه عمدۀ داعش در عراق است که احتمالاً آنرا از دست بدهد. اما به گفتۀ شماری از تحلیلگران شرق میانه، پاکسازی داعش در موصل، ختم آن گروه تندرو نیست.

XS
SM
MD
LG