لینک های دسترسی

Breaking News

تهدید داعش باعث مسدود شدن مکاتب در جوزجان شده است


به گفتۀ مقام‌های محلی ۲۷ مکتب در جوزجان بسته شده است

مقام های محلی در جوزجان میگویند که به دلیل تهدید های امنیتی ازسوی گروه داعش در ولسوالی های درزآب و خانقاه این ولایت حدود ۲۷ مکتب مسدود شده است.

مسوولین معارف این ولایت میگویند که هم اکنون تنها در ولسوالی درزآب، بیش از هژده هزار دانش آموز از ترس تهدید داعش حتی به مکتب نمیروند.

تهدید گروه داعش در ولایت های شمال افغانستان سبب شده است که روند آموزش و پرورش دختران و پسران با آزمون های متعدد مواجه شود.

عبدالحی یشین، رئیس معارف ولایت جوزجان به صدای امریکا گفت: "خانواده ها از ترس تهدید این گروه، فرزندان شان را حتی به مکاتبی نیز نمی فرستند که تحت ادارۀ حکومت است."

مقام های محلی در جوزجان میگویند که هم اکنون ۱۸هزار و پنجصد شاگرد اعم از دختران وپسران به دلیل آنچه که تهدید ازسوی گروه داعش گفته میشود، تنها در ولسوالی درزآب این ولایت از مکتب باز مانده اند.

عبدالمراد یکی ازباشندگان ولسوالی درزآب جوزجان به صدای امریکا گفت که فرزندانش را به خاطر تهدید گروه داعش از رفتن به مکتب بازداشته است.

او گفت:"مکتب های ما بسته است در همان درزاب ولسوالی ، قومندانی دست دولت است و ولسوالی دست داعش است، تعلیم و درس نیست داعشیان میکشند نمیگذارند داعشیان."

باز محمد داور ولسوال درزآب ولایت جوزجان به صدای امریکا گفت که باز ماندن بیش از هژده هزار شاگرد از مکتب فاجعه است.

آقای داور افزود:"به تعداد ۲۵ مکتب در تصرف داعشیان استږ استادان ما نمیتوانند آنجا بروند و تدریس کنند. متعلمین هم نمیتوانند بروند اومکتب های که در زیر تصرف دولت است آنجا هم شاگردان رفته نمیتوانند از ترس داعشیان."

او علاوه کرد که تندروان داعش به باشندگان محلی گفته اند که فرزندان شان را به مکتب نفرستند.

ولسوالی درزاب و قوش تپه جوزجان در حدود صد مکتب موجود است. اما با داشتن مرز مشترک با سرپل، این دو ولسوالی را به مرکز فعالیت داعش و طالبان مبدل ساخته است.

همچنان در ولسوالی خانقاه جوزجان دو مکتب به دلیل تهدید طالبان و داعش مسدود است.

رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به صدای امریکا گفت که تلاش دارند تا با پا درمیانی بزرگان محلی این مکاتب را دو باره به روی شاگردان باز کنند اما تاهنوز تندروان داعش حاضر به این کار نشده اند.

ام گفت:" تداوم جنگ و ادامه جنگ درساحات مختلف و اختلافات گروه های داعش باعث مسدود شدن مکاتب میشود، و به اثر ادامه جنگ شاگردان نمیتواند که مکتب بروند. بر اساس تلاش ها ده مکتب به روی شاگردان باز شده است ولی تا زمانیکه تهدید وجود داشته باشد مکتب ها بسته میباشد."

همزمان با این، خانواده های دانش آموزان در جوزجان گفته اند تا زمانیکه دولت برای تامین امنیت مکاتب اقدام جدی نکند حاضر نیستند فرزندان شان را به مکتب بفرستند.

XS
SM
MD
LG