لینک های دسترسی

Breaking News

انتقال قوماندانان برجستۀ دولت اسلامی از رقه به نقاط دیگر سوریه


قوای به حمایت ایالات متحده به پیشروی شان به سمت رقه که آنرا گروه دولت اسلامی از سال ٢٠١۴ به این سو تصرف کرده است ادامه میدهند.

قرار گزارش ها دولت اسلامی قوماندانان برجسته و خانواده های شانرا از پایتخت خود خواندۀ شان در رقه به ولایت دیر ازور سوریه انتقال میدهد. این مطلب را فعالان و گروهای محلی بیان داشته اند.

این حرکت درحالی اتخاذ می گردد که قوای به حمایت ایالات متحده به پیشروی شان به سمت رقه که آنرا گروه دولت اسلامی از سال ٢٠١۴ به این سو تصرف کرده است ادامه میدهند.با آنکه قوای دموکراتیک سوریه (اس دی اف) درین هفته توانستند تا شاهراه عمده یی که دیرازور را با رقه وصل می کند قطع کنند، اما فعالان محلی می گویند که دولت اسلامی از راه های بدیل که توسط حملات هوایی امریکایی و جنگنجویان اس دی اف مورد هدف قرار نگرفته است استفاده می کند.

تا هنوز به درستی معلوم نیست که به چه تعداد قوماندانان دولت اسلامی به دیر ازور رفته اند، اما سخنگوی فعالان حسام عیسی گفت که در روزهای اخیر به ده ها کاروان دولت اسلامی دیده شده است که به طرف این شهر شرقی سوریه در حرکت اند.

XS
SM
MD
LG