لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی محصلین پوهنتون ننگرهار از طرفداران داعش


پرچم داعش بر دیوار ساختمان پوهنتون ننگرهار

محصلین پوهنتون ننگرهار در حالی از فعاليتهاى سياسى در داخل پوهنتون نگران اند که پیام های به طرفداری گروه دولت اسلامی (داعش) و انتحاریان در دیوار های پوهنتون به چشم میخورد. محصلین، ارگانهای امنیتی را به بی توجهی در این راستا مقصر میخوانند.

محصلین ميگويند که برخوردهاى سياسى بين استادان و محصلين وفعاليتهاى سياسى بر روند درسى، سايه افگنده است و چنین فعالیتها ازسوى اقليت هاى سياسى و طرفداران مخالفین حکومت صورت مى گيرد که روند درسى پوهنتون را صدمه زده است.

سمسور یکی از محصلین این پوهنتون به رادیو آشنا گفت که (فعالین سیاسی) دروس را اخلال میکنند. او میگوید محصلینی که وابستگی سیاسی دارند، نمرات بلند را کسب میکنند و "حاضری و غیر حاضری شان مهم نیست."

محصلین میگویند که برخی از محصلین درفش حکومتی را می افرازند اما روز دیگر پرچم رژیم طالبان بلند میشود و روز دیگر بیرق سیاه رنگ داعش در دیوار ها به نظر میرسد.

محصلین می افزایند با وجود آنکه ادارۀ پوهنتون شعار ها را از دیوار ها پاک میکند اما این شعار ها دوباره نوشته میشود.

"فدایان قهرمانان ما اند"
"فدایان قهرمانان ما اند"

یکی از محصلین دیگر این پوهنتون که از گرفتن نامش خود داری کرد به رادیو آشنا گفت که محصلین به زور از صنوف بیرون کشیده میشوند تا در تظاهرات اشتراک کنند. او افزود که حتی با استادان نیز چنین برخورد صورت میگیرد.

آنان میگویند که با آمدن رهبرى جديد پوهنتون باوجود آنکه تظاهرات وخيزشهاى سياسى محصلین کمرنگ شده است اما فعاليتهاى آنان به گونه مخفى ازسوى شب هنوز هم ادامه دارد.

پوهنوال داکتر طاهرعنايت، سرپرست پوهنتون ننگرهار میگوید که ريشه کن کردن اين مشکلات در اولويتهاى کارى اش قرار دارد. او در گفتگو با راديو اشنا، ضمن تائيد اين مشکلات گفت:"پوهنتون بايد از همين هواوفضاى سياسى کاملاً آزاد شود، استند بعضى استادان که به احزاب وابسته به آن فعاليت ميکنند وبعضى وقت مسايل سياسى را مطرح ميکنند وحتى در گرفتن کادر هم يک سلسله کارهاى غير اکادميک را انجام ميدهندکه ما جلو آنرا گرفته ايم."

محصلین پوهنتون ننگرهار مسؤولین امنیتی به بی توجهی در این راستا مقصر میدانند.

اما سمونيار حضرت حسين مشرقيوال، سخنگوى پوليس ننگرهار ميگويدکه پوسته هاى امنيتى شان در پوهنتون وجود دارد ودر تامين امنيت سعى وتلاش مى ورزند ولى در مورد فعاليتهاى سياسى از حرف زدن خودارى ميکند.

آگاهان امور ميگويند تازمانيکه ارگانهاى امنيتى ليليه پوهنتون را تصفيه نکنند ،جلوگيرى از چنين فعاليتها ممکن نيست.

باوجود که فعاليتهاى سياسى به طرفدارى مخالفان مسلح دولت در داخل صحن پوهنتون بخصوص ساختمانهاى ليليه خيلى شدت دارد ولى پيشرفتهاى علمى این پوهنتون هنوز هم چشم گير است.

با آمدن رهبرى جديد، آغاز برنامه هاى ماسترى در دانشکده هاى حقوق، ادبيات وشرعيات از فعاليتهاى آن به شمار مى رود.

آغاز برنامه دوکتورا در پوهنځى شرعيات، یگانه برنامه است که بار اول در پوهنتون ننگرهار آغاز ميشود.

XS
SM
MD
LG