لینک های دسترسی

Breaking News

ابوبکر البغدادی: همه جا را به خاک و خون یکسان کنید


البغدادی پس از آغاز عملیات بازپس گیری شهر موصل توسط نیروهای عراقی در پیام تازه یی به پیراونش پیام تازه داده است

ابوبکر البغدادی رهبر گروۀ دولت اسلامی یا داعش با نشر یک پیام صوتی از پیروانش خواسته است تا در مبارزه یی که او آن را جنگ در برابر شیعیان و سایرین خوانده است تا دم مرگ در برابر صلیبیان غربی بجنگند.

رهبر گروۀ داعش در پیام صوتی خود کشور های ترکیه و عربستان سعودی را مرتد خوانده و به جنگجویانش هدایت داده است تا این دو کشور را در فهرست اهداف خود شامل سازند.

به گفته گروه استخباراتی ناظر فعالیت های دهشت افگنی درانترنت، نوار صوتی ناوقت شام چارشنبه در "سایت" نشر شده که در آن رهبر گروۀ دولت اسلامی یا داعش، پیروان خود را به ایستادگی و مقاومت در جنگ در موصل تشویق کرده و آز آنان خواسته تا از اوامر او اطاعت کنند.

البغدادی درپیامش گفته است "ای مبارزین دلیر ای کاروان شهادت پسند، به پیش بروید. این جنگ شماست. مناطق تحت ادارۀ شانرا به خاک و خون یکسان کنید و بگذارید که خون شان به مانند دریا جاری شود."

در این نوار، رهبر گروۀ داعش همچنان از جنگجویان خود خواسته است تا کشور ترکیه را نیز در فهرست اهداف خود قرار دهند.

در این نوار البغدادی عربستان سعودی را نیز متهم به همکاری با کشورهای غیر اسلامی درگیر در جنگ با گروۀ داعش ساخته و از طرفدارانش خواسته است تا نیروهای امنیتی، مقامات حکومتی، اعضای خانوادۀ آل سعود و رسانه های عربستان سعودی را مورد حملات پی در پی قرار دهند.

باوجود آن که این نوار رهبر گروۀ داعش بطور مستقل تائید نشده است، اما مشابۀ پیام هایی است که در گذشته توسط البغدادی نشر شده است.

پس از آغاز عملیات بازپس گیری شهر موصل توسط نیروهای عراقی، این نخستین پیام نشر شدۀ ابوبکر البغدادی به پیروانش میباشد.

رهبر گروۀ داعش در حالی جنگجویانش را به ثابت قدمی در جنگ تشویق کرده است که نیروهای عراقی پس از آغاز عملیات موصل، به دست آوردهای قابل ملاحظۀ نایل شده اند.

عملیات بازپس گیری شهر موصل، از سوی یک ائتلاف مشترک اردوی عراق، ملیشه های شیعه مذهب، جنگجویان پیش مرگۀ کرد و حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا، بیشتر از دو هفته قبل آغاز شده است. تصرف مجدد موصل، شکست گروۀ داعش در عراق محسوب میشود.

XS
SM
MD
LG