لینک های دسترسی

Breaking News

کام چاک و سوختگی ها در افغانستان تداوی می گردد


داکتران ایتالیایی افراد با مشکلات لب چاک و کام چاک را در کنار سوختگی های عمیق، تداوی می کنند.

داکتران نهاد خیریه ایتالیایی به نام "لبخند اضطراری" برای سومین بار برای معالجه افراد با مشکلات کام‌چاک و سوختگی‌های عمیق به افغانستان آمده اند.

این گروه ده نفری داکتران ایتالیایی، درمزارشریف شماری از افراد را تحت که به خاطر مشکلات اقتصادی بدون علاج مانده اند، تحت تداوی قرار داده اند.

داکتر روبیت کرولی مسوول نهاد خیریه ایتالیایی "لبخند اضطراری" یا Emergenza Sorrissi درصحبت به صدای امریکا می‌گوید که به هدف تداوی مریضان به افغانستان آمده است که مشکلات مالی و دردبی ‌درمان دارند.

این جراح ایتالیایی می‌گوید که در کنار درمان مریضان کام‌چاک و لب‌چاک، روی آموزش داکتران افغان برای جا گزینی و رسیدگی به مریضان در سایر نقاط افغانستان برنامه‌های را روی دست خواهند گرفت.

آقای کرولی می گوید" هدف مشخص ما آوردن لبخند روی لبان اطفالی است که از این نعمت رنج میبرند."

این گروه ده نفری داکتران ایتالیایی درهماهنگی با سفارت افغانستان در روم و ایتالیا به دعوتشفاخانه کادری خصوصی آریا به افغانستان آمده اند.

مشکلات اقتصادی بیماران

شاه‌بی بیمادر یک فرزند هشت‌ساله در ولایت بلخ می‌گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی، از درمان سوختگی پای فرزندش عاجز مانده و فرزندش پنج انگشت پای خود را از دست داده است.

شاه بی بی می گوید که از دولت آباد به مزارشریف آمده اند چرا که "تداوی رایگان است. در گذشته نیز پیش داکتر بردیم اما فیس قیمت بود و به خاطر مشکلات اقتصادی حتا نتوانستیم مریض مان را به کابل ببریم. به همین دلیل انگشتان پایش از دست رفت."

داکتران در افغانستان سوختگی‌های عمیق را از مشکلات لاعلاج می‌دانند که گاهگاهی سبب توقف فعالیت یک بخش از اعضای بدن نیز می‌گردد.

مدینۀ شانزده‌ساله یکی ازبانوان در بلخ است که انگشتان دستش به شکل طبیعی به‌ هم چسپیده است. می‌گوید که باری برای درمان این مشکل به هندوستان رفت و با مصرف پنج‌هزار دالر امریکایی نتیجه مطلوبی به دست نیآورد.

چسپیدگی انگشتان دست‌اش سبب شده که این بانو در بین هم‌قطارانش خود را بیمار احساس‌کند.

مشکلات اقتصادی از مسایلی است که مانع تداوی به موقع کودکان با سوختگی های عمیق و مشکلات ولادی لب چاک و کام چاک شده است.
مشکلات اقتصادی از مسایلی است که مانع تداوی به موقع کودکان با سوختگی های عمیق و مشکلات ولادی لب چاک و کام چاک شده است.

مدینه می گوی"چند سال پیش بود که دست هایم چسپیده گی بود این چسپیدگی مادر زاد بود پنج هزار دالر مصرف شد گفتند که خورد است و باز آمدیم. گفتند که داکتران رایگان عملیات میکنند و داکتران آلمانی اند ویا ایتالیایی، بسیار راضی استم و احساس خوشی دارم که عملیات شود و من جور شوم."

جمشید فردی تسهیل کننده شفاخانه کدری آریا درشمال افغانستان به صدای امریکا گفت که این داکتران برای سومین بار تاهنوز نزدیک یک صد تن از اطفال و جوانانی را تحت معالجه دارند که تاهنوز در کشور های همسایه افغانستان درمان نیافته اند.

آقای فردی می گوید"این سال سوم است که ما میزبان داکتران ایتالیایی استیم، در دو سال گذشته نزدیک به یک صد تن از مریضان کامچاک و لب چاک تحت مداوا قرارگرفته اند، و وامسال نیز ۹۶ مریض را که لب چاک و کامچاک میباشد را درمان کنند."

قرار است که گروه ده نفری از داکتران نهاد خیریه "لبخند اضطراری" ایتالیا تا یک هفتۀ دیگر، نزدیک به یک صد مریض کام‌چاک، لب‌چاک و سوختگی‌های عمیق را درمان کنند.

XS
SM
MD
LG