لینک های دسترسی

Breaking News

چرا جلو حملۀ جلال آباد باوجود داشتن اطلاعات گرفته نشد؟


مقامات افغان و هندی می گويند که در مورد حمله بر قونسلگری هند در جلال آباد اگاهی قبلی داشتند ولی نه می گويند که برای جلوگيری آن چه اقدام کردند.

سفير هند و والی ننگرهار امروز در يک نشست خبری در جلال آباد بيان داشتند که در مورد تحقيقات شان ادامه دارد ولی هنوز طراحان اصلی حمله را مشخص کرده نمی توانند.

امر سينا، سفير هند در افغانستان و گل آغا شيرزی، والی ننگرهار امروز در يک نشست خبری مشترک در جلال آباد بيان داشتند که ارگانهای امنيتی پيش از وقوع حمله آنان را اگاه ساخته بودند که بر قونسلگری هند حملات سازماندهی شده است.

اما هر دو مقام در مورد آمادگی های شان برای جلوگیری از حمله و یا هم کاهش تلفات غیر نظامی ها – به ویژه کودکان که قربانی این رویداد بودند – معلومات مشخص ارائه نمی کنند.

محمد آصف شينواری نويسنده و يکی از آگاهان مسايل سياسی و نظامی به رادیو آشنا گفت "هرگاه که معلومات استخباراتی به اينها داده شده بود بايد پلانهای قويتر دفاعی می داشتند تا حمله را خنثا می کردند."

آمادگی ناکافی

آقای شینواری می گوید که طرح ارگانهای دولتی ننگرهار و قونسلگری هند مشخص و قاطع نبوده و به همین دلیل حمله رخ داد.

سفير هند می گويد "در مورد حملات بر قونسلگری شان تحقيقات جدی را آغاز کرده اند اند ولی تا هنوز روشن نه شده است که طراحان حملات کی ها" بودند – سفیر هند فقط اشارۀ کرد که گویا حملات در خارج مرز های افغانستان طراحی شده است.

در گذشته لشکر طیبۀ مستقر در پاکستان ادعای حمله بر اهداف هند را کرده است.

ملل متحد و ايالات متحده امريکا نيز حمله بر قونسلگری هند در جلال آباد را محکوم کرده اند ومحکوميت اين حمله شکل جهانی را اختیار کرده است.

بی کفایتی؟

عدۀ از نمایندگان جامعۀ مدنی امروز در کابل علیه والی ننگرهار مظاهره کردند و او را متهم ساختند که در تأمین امنیت ولایت ناکام مانده و باید از سمت اش سبکدوش شود.

گل آغا شيرزی، والی ننگرهار نيز می گويد که در مورد وقوع حملات بر قونسلگری پاکستان از پيش اگاهی داشت و مقامات هندی را در جریان گذاشته بودند. والی افزود ارگانهای امنيتی آمادگی کامل داشتند زيرا جلو ورود مهاجمان را به مقر قونسلرگی گرفتند ولی آمادگي های خود را روشن نه ميسازد.

سفير هند همچنان گفت که آگاهی دريافت کرده اند که تلاشها برای حمله بر جان او نیز جریان دارد. وی در مورد بيشتر جزيات ارائه نکرد ولی گفت که برای حفاظت از جان و تاسيسات هند در آمادگی کامل دارند.

حمله بر قونسلگری هند به روز شنبه گذشته منجر به کشته شدن نُه تن و جراحت 23 نفر گردید.

سفیر برای دلجویی خانواده های متأثره پرداخت و اعلان کرد که برای هر خانواده 10 هزار دالر و برای محافظین امنیتی قونسلگری که در روز حمله مؤظف بودند، 20 هزار دالر می پردازد.
XS
SM
MD
LG