لینک های دسترسی

Breaking News

ازدواج گروهی جوانان دردایکندی


مراسم عروسی این زوج های جوان ازسوی نهاد نیگات وموسسه آسایش های جهانی درنیلی مرکز دایکندی برگزار شد.

این نوعروسان و تازه دامادان با استقبال از همکاری برگزار کننده گان این جشن عروسی گروهی، از نهاد های خیریه خواستند تا زمینه ازدواج جوانان بیشتر دراین ولایت را فراهم سازند.

رضا یوسفی یکی از دامادان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:"بسیار یک خاطره خوب وبه یاد ماندنی بود که ما دراینجا با حضور بزرگان، مراسم عروسی مان را جشن گرفتیم، ما با این مصرف اندک عروسی کرده نمی توانستیم ممکن بود بسیار قرضدار شویم".

پیش ازاین نیز ده ها زوج جوان درولایت دایکندی به همکاری نهاد های خیریه، مراسم عروسی شان را به صورت گروهی، جشن گرفته اند.

مشکلات فرهنگی

مسؤلین محلی می گویند که برگزاری مراسم های جشن عروسی گروهی درسال های اخیر نتیجه خوبی روی کاهش آزمون های اجتماعی وفراهم ساختن زمینه ازدواج جوانان بی بضاعت داشته است.

معصومه مرادی والی دایکندی می گوید:" درولایت دایکندی مشکلات عدیده ی فرهنگی که وجود دارد از جمله گله ای (طویانه) بسیار بلند است، و شرایط ازدواج بسیار سخت بوده که مشکلات اجتماعی بسیار زیادی را به بار آورده است".

ازسویی هم مسؤلین اداره امور زنان ولایت دایکندی می گویند که در ازدواج های گروهی، هیچ نوع اجبار صورت نمی گیرد وترویج این نوع محافل عروسی سبب کاهش خشونت علیه زنان وجلوگیری از مصارف بیجا می شود.

طویانه های گزاف

ذکیه رضایی رییس اداره امور زنان دایکندی می گوید:" ازجمله مشکلات عمده جوانان پسر ودختر که به سن ازدواج می رسند درخواست گله (طویانه) بیش از حد ازسوی خانواده های دختر است که این موضوع فقر وتنگ دستی به بار می آورد وازطرف دیگر هم درآینده سبب می شود که یک جانب یعنی عروس مورد خشونت قرار گیرد".

خانم رضایی می افزاید که خانواده ها باید بدون همکاری تمویل کنندگان مراسم عروسی فرزندانشان را به صورت دسته جمعی وبا هزینه اندک انجام داده جشن بگیرند.

برگزار کنندگان این مراسم عروسی گروهی می گویند که برای هر زوج جوان سه قلم وسایل خانه به صورت جهیزیه وسایر لوازم نیز داده شده است.

محمد علی علی نژاد رییس موسسه نیگات می گوید:" براساس یک سروی دقیق از هرولسوالی دایکندی ۱۵تا ۲۰زوج جوان مستحق شناسایی شده وامروز مراسم عروسی آنان را ما به صورت دسته جمعی برگزار کردیم".

مسئولین موسسه نیگات می گویند که مصارف مجموعی ازدواج گروهی این زوج های جوان مبلغ ۷۵ هزار دالر امریکایی شده است.

این مسئولین می گویند که تا چهار ماه آینده مراسم نزدیک به ۱۵۰ زوج جوان دیگر نیز دراین ولایت، ازسوی موسسه آسایش های جهانی برگزار خواهد شد.

باشندگان ولایت دایکندی با استقبال از برگزاری مراسم عروسی گروهی می گویند که ترویج فرهنگ این نوع ازدواج ها سبب کاهش مصارف وجلوگیری از فرار دختران می شود.

ازدواج های دسته جمعی درحالی درولایت دایکندی رواج یافته است که هنوز هم شماری از جوانان این ولایت، به دلیل فقر وطویانه بلند، برای تهیه مصارف عروسی به خارج کشور سفرکرده وسالها به دنبال تهیه مصارف عروسی می گردند.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG