لینک های دسترسی

Breaking News

شرکت های ترانسپورتی کابل- کندهار، هرات دست به اعتصاب زدند


درسالیان اخیرتعدادی زیادی ازپل وپلچک ها، در امتداد شاهراه کابل – قندهار- هرات ازسوی مخالفین دولت انفجار داده شده است

مالکین شرکت‌های ترانسپورتی ولایات جنوب وغرب افغانستان به دلیل خرابی شاهراه نمبریک، مداخله برخی از ارگان‌های حکومتی غیرمرتبط محلی درفعالیت هایشان و اضافه ستانی پول ازسوی برخی پوسته‌ها، از روزگذشته به این‌سو دست به اعتصاب کاری زده اند.

شرکت های ترانسپورتی معترض درکابل، ازحکومت می‌خواهند تا هرچه عاجل درزمینه بازسازی این شاهراه اقدام شود تا آنان فعالیت های ترانسپورتی خود را ازسرگیرند.

براساس یک تخمین، روزانه درحدود یک‌صد ‌بس درامتداد شاهراه نمبریک رفت آمد می‌کنند که با توقف این موترها، مشکلات فراوانی برای باشندگان ۹ولایت جنوب وغرب کشوربه وجود آمده است. اما موترهای تیزرفتار مسافربری هنوز دراین مسیر تردد دارند.

حاجی احمد الله رئیس شرکت احمد شاه ابدالی به رادیو آشنا صدای امریکا می‌گوید؛ تا زمانی که این مشکلات حل نشود، آنان ازانتقال مسافرین ازمسیراین شاهراه خود داری می‌کنند.

حاجی احمد الله می‌افزاید:" تمام شرکت های ترانسپورتی که تعداد شان به ۴۴ شرکت می‌رسد درساحه کمپنی شهر کابل، دروازه های شرکت های خود را بسته اند".

ازروز گذشته بدین سو مالکین شرکت های ترانسپورتی درقندهار نیز دست به اعتصاب زده اند. آقای احمدالله می‌گوید که درولایات، تحقیقات همه جانبه درزمینه ادعاهای موجود مبنی براستفاده ازمواد نشه آورتوسط رانندگان انجام شود.

به گفته‌ی حاجی احمد الله تازمانی که رئیس جمهورمعترضین را ملاقات نکرده، آنان به اعتصاب شان ادامه خواهند داد زیرا؛ خرابی شاهراه، نه تنها که آنان را دچارضررمالی کرده است بلکه دربسیاری موارد، سبب افزایش حادثات ترافیکی نیز شده است.

درسالیان اخیر تعدادی زیادی از پل وپلچک ها، در امتداد شاهراه کابل- قندهار - هرات ازسوی مخالفین دولت انفجار داده شده است.

شرکت های ترانسپورتی که دست به اعتراض زده اند از دولت افغانستان می‌خواهند تاهرچه زودتر به خواسته های آنان مبنی برترمیم این شاهراه توجه صورت گیرد.

ازسویی هم مقامات اداره ترافیک درغزنی با تأیید مشکلات موجود دراین شاهراه می‌گویند که کم عرض بودن سرک شاهراه نمبریک، تخریب پول وپلچک‌ها وفرسوده شدن وسایط نقلیه فعال دراین شاهراه سبب افزایش حوادث ترافیکی شده است.

سمونمل محمدالله احمدی، مدیرترافیک ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا می‌گوید:" ده ها پل وپلچک دراین شاهراه انفجار داده شده وعرض شاهراه نیز هفت متراست که نیاز است تا این شاهراه تبدیل به چهار ویا حد اقل دو سرک رفت وبرگشت شود تا حادثات ترافیکی کاهش یابد".

مدیرترافیک غزنی می‌افزاید که یکی ازدلایل عمده دیگر افزایش حادثات دراین مسیر تردد وسایط فرسوده بوده که شرکت های ترانسپورتی باید این وسایط را تجدید نمایند.

شاهراه نمبریک افغانستان که حدود ۹ ولایت جنوب وغرب کشور را به کابل پایتخت، وصل می‌سازد یکی ازشاهراه های مهم وپرتردد افغانستان محسوب می‌شود که سالانه ده ها نفرازاثرحوادث ترافیکی کشته وزخمی ‌می‌شوند.

این اعتصاب درحالی صورت گرفته که شرکت های ترانسپورتی باربری نیز هفته قبل دست به اعتصاب کاری زده بودند که با وساطت داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، اعتصاب آنان پایان یافت.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG