لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: نامزدان نتایج مشروع انتخابات را بپذیرند


رئیس جمهور افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا نتایج مشروع انتخابات را بپذیرند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا نتایج انتخابات را در وقت معین آن اعلام کند.

حامد کرزی در یک بیانیه رادیویی گفت که آرزو دارد تا مراحل دیگر انتخابات با موفقیت تمام شود که شامل شمردن رای و ثبت کردن شکایت ها است.

آقای کرزی گفت که مردم از کمیسیونهای انتخاباتی این خواست را دارند تا سایر مراحل انتخاباتی نیز مطابق قانون مستقل و شفاف با شد تا اراده مردم در آن تمثیل گردد.

رئیس جمهور افغانستان گفت که که نامزدان ریاست جمهوری نیز به احترام رای مردم نتایج مشروع انتخابات را بپذیرند تا کشور به یک مرحله روشنی دیگری از دموکراسی داخل شود.

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در هفته آینده ممکن فیصدی از نتایج قسمی را اعلام کند.

نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا گفت که کار روی اوراق نتایج جریان دارد و یک تعداد زیاد اوراق نتایج داخل بانک های جمع آوری معلومات شده است.

وی گفت که با داخل شدن اوراق نتایج در سیتم درهفته آینده ممکن این کمیسیون بتواند که یک فیصدی از نتایج را اعلام نمایید.

به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات درحدود ۵۰۰ محل که رای آن مشکوک است به اساس فیصله این کمیسیون در ۳۴ ولایت تفتیش و یا شمارش مجدد میگردد.

آقای نور گفت که تقریبا در ۲۴ ولایت در ۲۱۷ محل شمارش مجدد تکمیل شده است و به زودی در سایر ولایات نیز تمام میشود. او گفت که کار روی ۵۰۰ محل که کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان شمارش مجدد آن شده بود نیز امروز آغاز گردیده است.

به گفته آقای نور، برگه های این محلات در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها تفتیش و شمارش میشود.

سخنگوی کمیسیون انتخاباتی تاکید کرد در محلاتی که در اوراق نتایج مهر و امضای مدیر محل و ناظرین و مشاهدین نباشد، آرای آن محلات باطل اعلام میگردد.

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مطابق تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ چهارم ثور ونتایج نهایی به تاریخ ۲۴ ثور اعلام میشود.
XS
SM
MD
LG