لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد کرزی و معذرت پترییس از تلفات غیر نظامیان


انتقاد کرزی و معذرت پترییس از تلفات غیر نظامیان

جنرال دیود پترییس قوماندان نیروهای امریکایی وناتودرافغانستان ازحملۀ هوایی ائتلاف که باعث کشته شدن ۹ غیر نظامی در درۀ پیچ ولایت کنر گردید، معذرت خواسته است.

این جنرال امریکایی بروز چهارشنبه گفت، او دستور داده است تا تمام قوماندانان نظامی و عملۀ هیلکوپتر یک باردیگر درمورد مقررات حملات هوایی آگاهی حاصل نمایند.

بیانیۀ روز چهارشنبه ناتو مشعر است، نتایج ابتدائی تحقیقات نشان میدهد که نیروهای ائتلاف در حالی اشتباهاً بر افراد ملکی فیر نموده اند که میخواستند به حملۀ راکتی شورشیان در درۀ پیچ ولایت کنرجواب متقابل دهند.

مقامات افغان گفته بودند که ۹ طفل در حالی توسط حملۀ هوایی ناتو کشته شدند که مصروف جمع آوری هیزم بودند.

ائتلاف بین المللی میگوید، در تبادلۀ معلومات پیرامون موقعیت شورشیان اشتباه صورت گرفته بود.

جنرال دیوید پترییس قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید، در مورد این حادثۀ غم انگیزعمیقاً متأسف بوده و او شخصاً از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان زمانی معذرت خواهد خواست که وی از لندن دوباره به کابل برگردد.

از جانب دیگر ولسی جرگۀ افغانستان نیز طی نشستی حملات هوائی ائتلاف را محکوم کرد.

طبق یک خبر دیگرصدهاتن ازباشند گان ولسوالی مانوگی ولایت کنر بروز چهارشنبه درمخالفت با نیروهای ائتلاف، دست به تظاهرات زده شعار های ضد امریکائی و ضد دولتی را سر دادند.

این تظاهرات که قبل از ظهرچهارشنبه اغازگردید، حدودچهار ساعت ادامه داشت وراه درۀ پیچ وشهر اسعدآباد را نیز بروی ترافیک مسدود نموده بود.

احتجاج کنند گان که تعدادشان به صدهاتن میرسید درمنطقۀ ننگلام ولسوالی مانوگی تجمع نمودند و کشته شدگان را متعلمین مکتب میخواندند.آنها هشداردادند درصورتیکه عاملین این واقعه محاکمه نشوند، به راه پیمایهای خویش ادامه خواهند داد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیۀ بروز چهارشنبه حملات ناتو را تقبیح نموده گفت ناتو باید تمرکز خویش را بر پناهگاه های دهشت افگنان مبذول دارد. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر کشتار افراد ملکی توقف نیابد ائتلاف بین المللی ممکن با مشکلات بزرگی مواجه شود

XS
SM
MD
LG