لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی – صلح سراسری در افغانستان می آید


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی اطمینان داد که صلح در افغانستان، آنهم صلح سراسری به زودی می آید.

رئیس جمهور کرزی افزود که پاکستان در مذاکرات با طالبان پاکستانی پیشرفت داشته اند و طالبان افغانستان هم با حکومت تماس گرفته و می خواهند مذاکره کنند.

شورای عالی صلح به عنوان متصدی رسمی پیشبرد روند صلح دقیقاً نمی داند که رئیس جمهور بربنیاد کدام واقعیت ها به مردم اطمینان تامین صلح سرتاسری را می دهد.

مولوی شفیع الله شفیع، یکی از اعضای شورای عالی صلح گفت که تنها یک نشست مستقیم با طالبان در دوبی صورت گرفته است و ترکمنستان نیز وعده داده است که زمینۀ تماس مستقیم را میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان فراهم می کند، جز این به گفتۀ وی هیچ انکشافی وجود ندارد.

شماری از تحلیلگران مسایل سیاسی استدلال می کنند که اطمیناندهی رئیس جمهور به تامین صلح، نوعی بازی سیاسی برای اغفال افکار و ذهنیت عامه است.

صدیق الله توحیدی، یکی از این تحلیلگران به این باور است که رئیس جمهور توان معجزه برای آوردن صلح را ندارد. به گفتۀ آقای توحیدی، رئیس جمهور کرزی زیر تاثیر افراد خاص که در تلاش امضا نشدن سند امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده اند، به صلح واهی تشویق شده است.

از سوی دیگر میر احمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گوید که بیانات آقای کرزی عوام فریبی است، زیرا به باور وی در نبود یک برنامه حساب شده و اجندای ستراتیژیک، هرگونه نوید صلح و امنیت ادعای تهی و پوچ است.

آگاهان سفارش می کنند که تلاش های حکومت افغانستان با طرح کنونی شورای عالی صلح به هیچ جایی نخواهد رسید، زیرا به باور اکثریت آنان ناکارآیی و ناکامی شورای عالی صلح به اثبات رسیده است و به جای آن باید یک رویکرد فراگیر با ابعاد منطقه یی در پیش گرفته شود.
  • 16x9 Image

    عبدالحی ورشان - کابل

    عبدالحی ورشان از 1993 میلادی به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا بخش افغانستان کار می کند. ورشان از سال 2002 به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا در کابل کار می کند. از کارهای برجسته گزارشگری ورشان تهیه گزارش از نشست های مهم سیاسی و نظامی و نشست های بین المللی مربوط به قضیه افغانستان درکابل است. عبدالحی ورشان فارغ التحصیل ادبیات وعلوم بشری از پوهنتون کابل است.
XS
SM
MD
LG