لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: کودکان را به گدایی وادار نکنید، مجازات خواهید شد


رئیس جمهور افغانستان گفته است آنانی که کودکان را به گدایی عادت می دهند، باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند.

حامد کرزی در تازه ترین بیانیۀ اش به این موضوع پرداخته می گوید که در سال ۱۳۹۲ شمسی، تا حال ۳۶۰ کودک گدا از جاده های شهر کابل جمع آوری شده و پس از بازپرسی معلوم شده که تنها ۶۰ تن آنان واقعاً گدا بوده اند.

واصل نور مهمند، معین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان با پذیرفتن این مشکل باوجود فرمان رئیس جمهور و توظیف یک کیمته، می گوید که تعدادی از زنان و بزرگسالان در ازدیاد این پدیده و سؤ استفاده کودکان نقش دارد اما تلاش های حکومت برای جلوگیری از افزایش این پدیده ادامه دارد.

آقای مهمند می گوید به اساس نظر سنجی که از سوی سرمیاشت و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین صورت گرفته است از نه کودک گدا که در جاده ها دیده می شود، سه تن آن واقعا غریب و محتاج می باشد، متباقی توسط افراد و گروه های دیگر توظیف و وادار به این کار می شوند.

اما محمد یوسف، رئیس اداره آشیانه می گوید در افغانستان هیچ قانون و مقررات اساسی وجود ندارد تا مانع گدایی در شود و از سوی دیگر، موضوع کودکان قابل توجه و در اولویت های کاری حکومت افغانستان شامل نبوده است.

نبود برنامه ها؟

آقای یوسف به رادیو آشنا گفت زمانی که یک مشکل بسیار جدی می شود و بعد رسانه ها آنرا به نشر می سپارد، آن وقت از سوی اراکین بلند پایه و بزرگان درمورد آن بحث می شود.

این بنیاگذار نهاد آشیانه که برای کودکان کمک می کند از حکومت افغانستان خواست تا توجه جدی برای حل مشکل کودکان روی دست گیرد.

گفته می شود که بعضی از گدایان مسلکی به کودکان تریاک می دهند تا هنگام طلب خیرات، نزد شان بر زمین خوابیده باشند و در برخی موارد، این کودکان را به همین منظور، به کرایه می گیرند.

آقای مهمند می گوید بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی قانونی که مسوده آن در وزرات عدلیه آماده است، هر فردی که کودکان را به گدایی وا می دارد ومورد سؤ استفاده قرار می دهد، مجازات خواهد شد.

اما آقای مهمند مشخص نساخت که در مسوده این قانون چه مجازاتی برای متخلفین داده خواهد شد.

درعین حال، آقای یوسف می گوید تا زمانی که فقر وجود دارد و فقر زدایی صورت نگیرد، برنامه های وسیع از طرف حکومت افغانستان در نظر گرفته نشود و مشکل اساسی خانواده ها حل نشود، گدایی ادامه خواهد یافت و به هیچ وجه این مسله حل نمی شود.

رئیس بنیاد آشیانه افزود تا یک پلان درست گرفته نشود و یک سیستم محافظت اجتماعی روی دست گرفته نشود، برای کودکان زمینه تعلیم و تربیه و برای خانواده های زمینه کار مساعد نشود، این پدیده افزایش خواهد یافت.
XS
SM
MD
LG