لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: خودم از توزیع نمرات زمین نظارت می کنم


کار ساختمانی مرحله سوم پروژه رهایشی خواجه رواش امروز از سوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد.

به اساس معلومات وزارت شهر سازی این پروژه دارای ۱۱۱ بلاک رهایشی می باشد که ۲۶۹ جریب زمین را احتوا میکند و ۳۳۳۳ آپارتمان در آن شامل است.

امارات متحده عربی کمک ۱۷۹ میلیون دالر را به این پروژه تعهد کرده است. این پروژه سه سال را در بر خواهد گرفت.

رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح این پروژه گفت "انشاالله که این کار ما توسعه پیدا کند و مساعدت های کشور دوست و برادر ما در این راستا زیادتر باشد، صندوق ابو ظبی و امارات متحده مطمئین باشند که من شخصاً مواظبت این را خواهم کرد که این پروژه شما به درستی، به موقوع و با کیفیت عالی به سر برسد."

محمد السعیدی سرپرست صندوق انکشافی ابو ظبی در مراسم افتتاح این پروژه گفت امارات متحده عربی در راستای انکشافی با افغانستان همکاری خواهد کرد. "ما منحیث برادران، همرای شما در پروژه های انکشافی و بازسازی همکار خواهیم بود و آن را به پیش خواهیم برد، از پروژه های که ما آغاز کرده ایم این یک پروژه نمونه وی خواهد بود."

به اساس معلومات وزیر شهر سازی اعمار ۱۵۰۰ آپارتمان در ساحه بگرامی، اعمار سی هزار آپارتمان در شهرک ۲۶ دلو، تداوم کار ساختمانی مکروریان های چهار، پنج ، شش و هفت و تطبق پروگرام ساخت و سازی بلاک های رهایشی در پنج ولایت، قندهار، هرات، مزار شریف، پنجشیر و ننگرهار از جمله پروژه های وزارت شهر سازی در بخش مسکن می باشد.
XS
SM
MD
LG