لینک های دسترسی

Breaking News

فرمان کرزی مبنی بر انحلال شرکت های امنیتی خصوصی


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با نشر فرمانی، تمام شرکت های امنیتی خصوصی را هدایت داد تا ظرف چهار ماه فعالیت های شانرا خاتمه دهند.

فرمان منتشرۀ روز سه شنبه میرساند که هدف این تصمیم ممانعت از بی نظمی ها و استفادۀ سوء از مهمات و سایر لوازم نظامی میباشد.

بیش از ۵۰ شرکت داخلی و خارجی در افغانستان کار نموده، بیش از 40 هزار تن در آنها کار میکنند.

ایالات متحده روز دوشنبه تعهد نمود تا با حکومت افغانستان غرض کاهش نیاز شرکت های امنیتی خصوصی کار نماید.

ناتو میگوید که انحلال شرکت ها زمانی ممکن خواهد بود که اردو و پولیس ملی افغانستان قادر به تأمین امنیت باشند. خدمات آنها دربرگیرندۀ تأمین امنیت مامورین بلند پایه، قطار اکمالاتی و نیرو ها بود.

از سوی دیگر، ناتو اعلام نمود که سه سرباز قوای ائتلاف بروز سه شنبه در حملات جداگانه در افغانستان هلاک گردیدند.

یک انفجار در شرق افغانستان دو سرباز ائتلاف را کشت، و از سوی دیگر یک سرباز دیگر قوای ناتو در غرب افغانستان به اثر بمگذاری جداگانه هلاک گردید.

ناتو هویت قربانیان این بمگذاری ها را مشخص نساخت.

یک بم جاسازی شده در موترسایکل روز سه شنبه در ولایت غزنی انفجار نموده، دو غیر نظامی را هلاک و چهار تن دیگر را مجروح ساخت.

مامورین میگویند هدف انفجار ماین، که از طریق ریموت اداره میشد، موتر پولیس بود که از محل حادثه در حال عبور بود.

XS
SM
MD
LG