لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی حکم اعدام عاملین قضیه پغمان را صادر کرد


محکمه استناف کابل (ارشیف)

عادله راز معاون سخنگوی رئیس جمهور به صدای امریکا گفت که حامد کرزی حکم اعدام این افراد را امروز صبح امضا نموده است.

این پنج تن به جرم اختطاف، دزدی های مسلحانه، تجاوز گروهی جنسی بر زنان در ولسوالی پغمان کابل و سوابق جرمی مکرر متهم بودند و قبلا هم چندین بار دست به تجاوز جنسی و سرقت های مسلحانه و اختطاف زده بودند.

در قضیه پغمان ده تن دست داشتند اما هفت تن از عاملین این قضیه بعد از یک هفته توسط نیروهای پولیس درکابل و غزنی بازداشت شدند و سه تن آنها هنوز هم فراری اند و تا حال پولیس نتوانسته است که آنها را بازداشت نماید.

شهروندان افغانستان در مقابل این قضیه واکنش شدید نشان دادند و در مرکز و ولایات با راه اندازی تظاهرات از ستره محکمه و رئیس جمهور خواهان اشد مجازات به این متجاوزین شدند.

محکمه ابتداییه این افراد دو هفته بعد از بازداشت شان به تاریخ ۱۶ سنبله دایر گردید.

در محکمه ابتداییه هفت تن این افراد بعد از اعترافات متهمین، شهادت متضررین و اظهارات وکلای مدافع محکوم به اعدام شدند.

محکمه استیناف مجرمین حادثه پغمان به تاریخ ۲۴ سنبله و دو هفته بعد از محکمه ابتداییه دایر گردید.

ا ما در محکمه استیناف پنج تن این افراد متجاوز بنابر بر موجودیت اسناد و شواهد و اقرار خود شان محکوم به اعدام و دو تن آنها به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

یک گروه ده نفری مجرمین به تاریخ ۳۱ ماه اسد در حالی که لباس پولیس به تن داشتند، چند موتر را در منطقه قریه ده عربان ولسوالی پغمان متوقف نموده، زیورات و پول نقد آنها را سرقت نمودند و بعد هم به چهار زن از سرنشینان این موتر ها تجاوز گروهی نمودند.

XS
SM
MD
LG