لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ کندز بر روند آموزش دختران سایه افگنده است


محصلین دختر در پوهنتون کندز به دلیل جنگ کمتر به صنف حاضر می‌شوند

شماری از دختران نهادهای تعلیمی و تحصیلی به دلیل جنگ جاری در کندز درس و تحصیل را رها کرده اند که سبب نگرانی آنان شده است.

خانواده‌ها با توجه به وضعیت امنیتی و تشدید ناامنی‌ها به دختران شان اجازه نمی‌دهند که به مکتب و یا پوهنتون بروند؛ زیرا ترس از این دارند که مبادا به دختران شان آسیب برسد.

دختران در شهر و حومۀ شهر کندز به نهادهای تحصیلات عالی می‌روند و محصلان سایر ولایات در لیلیۀ پوهنتون به سر می‌برند.

آنان می‌گویند که به در صنوف درسی به جای این که به تدریس استاد گوش فرا دهند؛ صدای گلوله‌باری بیشتر به گوش آنان می‌رسد.

اسراء بهمنش یک محصل بخش روان‌شناسی پوهنتون کندز می‌گوید، با آنکه خانواده‌اش به دلیل شدت جنگ او را از رفتن به پوهنتون منع کرده است؛ اما با آنهم برخی اوقات به صنف می‌رود.

خانم بهمنش می‌گوید "از روزی که جنگ شدت یافته است، خانواده ام اجازۀ رفت و آمد به پوهنتون را نمی‌دهد، زیرا می‌گویند هر لحظه احتمال دارد که کندز سقوط کند و خطر حمله به پوهنتون را احساس می‌کنند، استاد به ما گفت که شما قهرمانید که در شرایط فعلی به درس می‌آیید، ما می‌آییم اما با ذهن آرام درس خوانده نمی‌توانیم، به عوض صدای استاد، صدای گلوله‌باری را بیشتر می‌شنویم".

محصلین پوهنتون کندز می‌گویند که برای آموزش، آرامش ذهنی نیز است؛ در حالی که با توجه به جنگ فعلی در کندز، آنان از این آرامش برخوردار نیستند.

داکتر خیبر سیفی، رئیس پوهنتون کندز می‌گوید، برای آنان از مرکز مکتوب‌های در مورد تأمین امنیت دخترانی که در لیله به سر می‌برند، رسیده است و آنان در این رابطه با نهادهای مربوط گفتگو کرده اند.

او می‌افزاید که جنگ کنونی کندز، سبب برهم خوردن روند تدریس پوهنتون شده است؛ اما محصلین مرکز شهر به دورس شان حاضر می‌شوند.

آقای سیفی می‌گوید "برای ما در مورد خانم‌های محصل مکتوب‌های مختلف رسیده است که باید امنیت آنان تأمین گردد، به دلیل برخی تهدیدها و خطرهای جنگ در مسیرها، شماری از محصلین به پوهنتون نمی‌آیند".

عبدالمجید پردیس، استاد دیگر پوهنتون کندز نیز می‌گوید که محصلین دختر از جنگ ترس زیاد دارند و به همین دلیل به پوهنتون نمی‌آیند.

تقریباً پنج‌هزار محصل در رشته‌های مختلف پوهنتون کندز درس می‌خوانند که حدود یک‌هزار شان را دختران تشکیل می‌دهند.

در لیلیۀ این پوهنتون از ولایات مختلف مرکزی، شمالی و غربی، محصلین به سر می‌برند که از سوی اداره‌های محلی ترتیبات تأمین امنیت آنان گرفته شده است.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG