لینک های دسترسی

Breaking News

مردم کندز از بابت وضعیت در آن شهر، نامطمین اند


طالبان در اواخر سپتمبر توانستند برای مدت کمی در مرکز شهر کندز ظاهر شوند.

یک حس بسیار قابل درک در رفتار شهریان کندز وجود دارد. مردم محل هراس از آن دارند که طالبان حد اقل قبل از پایان فصل جنگ و زمستان، یک بار دیگر اقدام به تصرف کندز نمایند. کندزی ها، به دولت، که میگوید جلو سقوط دوبارۀ کندز را خواهد گرفت، باور و اعتماد کامل ندارند.

هنگامی که طالبان در اوایل ماه اکتوبر به کندز حمله کردند، با وجودی که آن شهر کاملاً به دست طالبان سقوط نکرد، اما مدت ۹ روز را در بر گرفت تا حکومت به کمک نیرو های ناتو، آنان را از شهر کندز بیرون راند.

عایشه تنظیم از صدای امریکا نخستین ژورنالیست غربی است که از زمان حمله اخیر طالبان بر کندز، از آن شهر دیدن کرده است. او میگوید شاهراه هایی که به کندز منتهی میشوند، هنوز هم خطرناک محسوب میگردند. طالبان گهگاهی نقاط تلاشی را در مناطق مختلف ایجاد می کنند و وسایط نقلیه و موتر ها را قبل از ورود به شهر و یا هم هنگام بیرون شدن از آن متوقف میسازند.

عایشه تنظیم شهریان کندز را دیده که هنوز مشغول پاکسازی آسیب های ناشی از یک هفته جنگ اند. با وجود آن که طالبان در تصرف شهر پیروز نشدند، اما جنگ باعث رکود در روند کسب و کار بسیاری از مردم شده است.

خبرنگار صدای امریکا می افزاید که در جاده های کندز، ظاهراً روند زندگی به شکل نورمال و عادی به نظر میرسد، اما وقتی شما با مردم محل صحبت را آغاز کنید، در می یابید که بهای گزاف این جنگ را، آنان می پردازند.

شفیق الله، یک باشندۀ کندز از افزایش قیمت ها شکایت دارد و میگوید: "یک قرص نان از پنج افغانی به ۳۰ افغانی رسیده . یک لیتر تیل از ۵۰ به ۸۰ افغانی، گاز اکنون کیلوی ۳۰۰ افغانی شده، چرا رئیس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله این ها را مراقبت نمی کنند؟"

با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی در چارراهی عمدۀ شهر کندز، مردم نگران امنیت خویش اند و بر این نکته که دولت بتواند مانع بازگشت طالبان شود، بی باور اند.

محمد ادریس، باشندۀ دیگر کندز میگوید اگر طالبان، هر لحظه میتوانند دوباره وارد شهر شوند، زیرا به گفتۀ او، در مسیری که طالبان از آن هجوم آورده بودند، نیرویی تعبیه نشده است.

قرار گزارش، بیشتر تدابیر امنیتی، در مرکز شهر متمرکز گردیده و جاده های دیگر، بدون محافظ اند. شاهراه های منتهی به کندز، خالی از حضور نیروهای امنیتی است. کاروان لاری های تخریب شده در هر چند کیلومتری شهر شواهدی است از حملات طالبان.

در همین حال، در شهر مردم حیران اند که زندگی عادی خود را ادامه دهند، یا این که آمادۀ وقوع یک حمله دیگری باشند.

از سوی دیگر، شماری از اعضای شورای ولایتی کندز نیز به رادیو آزادی گفته اند که نیرو های امنیتی، عملیات تهاجمی در کندز را توقف داده و اکنون در حالت دفاعی قرار گرفته اند.

اما محمد اکرم سامع، قوماندان فرقۀ بیست پامیر به رادیو آزادی گفته که عملیات آنان خاتمه نیافته و "وضعیت در کندز کاملاً زیر کنترول است".

وزارت دفاع نیز میگوید که عملیات‎ تصفیوی اردوی ملی در مناطق مختلف کندز جریان داشته، و اطمینان میدهد که کندز بار دیگر به دست طالبان مسلح سقوط نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG