لینک های دسترسی

Breaking News

حمله نیرو های قذافی راس لانوف


حمله نیرو های قذافی راس لانوف

نیرو های وفادار به مُعمر القذافی رهبر لیبیا بر شهری که پایگاه شورشیان در غرب طرابلس خوانده میشود حمله نموده و صدمات بیشتری را به صنعت انرژی آن کشور وارد ساخته اند

نیرو های حکومتی به روز چهارشنبه بر یکی از تأسیسات بزرگ تیل در شهر رأس لانوف که تحت ادارۀ شورشیان است حمله نموده و یک لولۀ تیل را که به شهر سِدره منتهی میشد منهدم نمودند.

تلویزیون دولتی لیبیا عمال القاعده را درین کار مقصر خوانده است.

محمد عمان که برای پیوستن به مبارزین ضد قذافی از سویدن به لیبیا برگشته است میگوید که دوستان هم صف وی همه مردم عادی هستند:

« میدانید آنها مردم عادی و فقط مردم لیبیا هستند، من با یک سلمان در بین شان آشنا شدم، یکی دیگر از آنان دهقان بود، افراد مختلفی در بین شان قرار دارد، خلاصه مطلب که فقط و فقط مردم عادی لیبیا میباشند.»

شکری غنیم رئیس شرکت ملی نفت لیبیا میگوید یک ذخیرۀ مواد سوختی در تاسیسات نفت سدره منفجر شده است. وی همچنان گفت یکروز قبل از آغاز قیام ها سطح تولید نفت خام لیبیا از یک اعشاریه شش میلیون بیرل در روز به پنجصد هزار بیرل در روز تقلیل یافت زیرا تمام کارگران از کار دست کشیدند.

«در صنعت نفت ما، چنانیکه شما آگاه هستید، چاه ها در تمام دشت ها وجود دارد و چون کارگران ما اکثریت خارجی ها بودند، با آغاز قیام، نگران شده و کار را رها نمودند. حتی کارگران داخلی ما هم چون از خانه هایشان دور بودند، برای رسیدن به خانواده های خود از کار دست کشیدند.»

سه خبرنگار بی بی سی که قصد رفتن به شهر را داشتند به اتهام جاسوسی توقیف و زیر لت و کوب عساکر طرفدار حکومت قرار گرفتند.

XS
SM
MD
LG