لینک های دسترسی

Breaking News

لابراتوار های صحی پیشرفته


Life Saving Devices

انتظار برای نتیجه معاینات لابراتوری، شاید حتی به قیمت از دست دادن جان بعضی ها تمام شود اما حال دانشمندان در حال ساختن دو دستگاه کوچک طبی استند که میتواند به اسرع وقت بعضی عوارض صحی به شمول امکان حملات قلبی را تشخیص دهد. افراد از این دستگاه ها حتی میتوانند در خانه خودشان استفاده کنند.

این دو دستگاه میتواند انسان را از مرگ نجات دهد.

پژوهشگران در پوهنتون جورج واشنگتن در شهر واشنگتن روی ابزار طبی کار میکنند که مراحل تشخیص امراض را تسریع کند.

دستگاه اول ترایکوردر نام دارد که قادر به آزمایش نمونه های خون، ادرار، و لعاب دهن میباشد. ترایکوردر مجهز به آخرین و مغلق ترین سیستم های کامپیوتری برای آزمایش این مایعات میباشد.

ژنیو لی، مخترع این دستگاه میگوید نتیجه آزمایش بعد به یک اپلیکیشن آیفون فرستاده میشود.

لی میگوید هدف از این اختراع برای ایجاد دسترسی سریع مریضان است که یا در معاینه خانه داکتر و یا در خانه مریض از آن استفاده شود. سریع بودن مراحل آزمایش نیز هدف دیگر بود که نتایج معاینات بین چند ساعت روشن میشود.

لابراتوار انگشتر نما
لابراتوار انگشتر نما

اختراع دوم به یک جواهراستفاده شده شباهت دارد، یعنی شکل آن مانند انگشتری است که بر روی آن یک احساس کننده الکتروکاردیوگرام یا دستگاه ثبت ضربان قلب بوسیله برق که بی سیم میباشد قرار دارد. این دستگاه مانند ترایکوردر، نتایج را به اپلیکیشن تلیفون موبایل مریض و یا مستقیماً به داکتر معالج ارسال میدارد.

آقای لی که انجنیر طب حیاتی بوده و در پوهنتون جورج واشنگتن تدریس میکند میگوید مفکوره ساختن آن به شکل انگشتر به خاطری بود افراد همواره آنرا می پوشند، و نظر به دستنبند و یا ساعت، انگشتر با ثبات تر میباشد.

آقای لی میگوید شاید بعضی ها علاقۀ به این دستگاه نداشته باشند اما کسانی که تکالیف قلبی و غیره داشته و یا در معرض خطر این نوع امراض قرار دارند، این دستگاه ها میتواند جان شان را نجات دهد.

این دستگاه های تازه اختراع شده شاید تا چند سال دیگر در دسترس داکتران و مریض ها قرار گیرد.

کسانی که سریال تلویزیونی بسیار مشهور ستار ترک را دیده باشند شاید یاد شان باشد که از دستگاهی مشابه به ترایکوردر در آن استفاده میشد تا وضعیت صحی قهرمانان این سریال تخیلی علمی را به صورت دایمی تحت کنترول داشته باشد.

گزارش صدای امریکا

برگردان: ژیلا سمیعی

XS
SM
MD
LG