لینک های دسترسی

Breaking News

ریاست زایشگاه ملالی؛ بلندترین سمتی که طالبان تا کنون به یک زن داده اند


ملالی فیضی در یک و نیم دهۀ گذشته به صفت داکتر در بخش صحت طفل و مادر در افغانستان کار کرده است

تقرر داکتر ملالی فیضی به صفت رییس شفاخانۀ زایشگاه ملالی در شهر کابل، از سوی وزارت صحت طالبان، در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به پیمانۀ گسترده دست به دست شده است.

هرچند روسای شفاخانه‌های زایشگاه در افغانستان همواره زنان بوده اند، اما خانم فیضی بلندترین مقامی را احراز می‌کند که حکومت طالبان در نزدیک به شش ماه گذشته یک زن را در آن گماشته اند.

پس از مسلط شدن بر افغانستان، طالبان جز ادارات معدود دولتی به شمول بخش صحت، زنان را از رفتن به کار منع کرده و نیز دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران مسدود است.

با آنکه رویکرد طالبان در خصوص حقوق زنان و دختران به ویژه در زمینۀ کار و آموزش چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی به شدت نقد شده است، شماری از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی از گزینش خانم فیصی به صفت رییس زایشگاه ملالی استقبال کرده اند.

ظریفه غفاری، شهردار پیشین میدان وردک در یک پیام تویتر نگاشته است که هرچند رییس یک شفاخانۀ اختصاصی زنان باید زن باشد، از شنیدن خبر گزینش داکتر ملالی حس عالی دارد، زیرا به گفتۀ خانم غفاری این نخستین زنی است که از سوی طالبان به صفت رییس یک اداره گماشته می‌شود.

سنگر پیکار کاربر دیگر تویتر نوشته است: "گزینش داکتر فیضی را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از افزایش همه‌شمولیت و تقرر افراد مسلکی در حکومت جدید نگریست."

مختار وفایی، خبرنگار افغان با کنایه از این گزینش وزارت صحت طالبان نگاشته است: "طالبان با پخش این خبر، می‌خواهند بگویند که در حکومت شان به زنان سهم بزرگی داده‌اند."

با آنکه جامعۀ جهانی احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها را یکی از شرایط اساسی برای تعامل با گروه طالبان خوانده اند، این گروه تا کنون هیچ زنی را در هیچ یکی از پست‌های بلند نگماشته است.

داکتر ملالی فیضی در سال ۱۳۷۴ از پوهنتون علوم طبی فارغ شده و در یک و نیم دهۀ گذشته در شفاخانه‌ها و موسسات متعدد، به ویژه در بخش‌های تخصصی صحت طفل و مادر کار کرده است.

XS
SM
MD
LG